Vedligeholdelse og fraflytning

I dette indlæg kommer vi ind på vedligeholdelse og fraflytning af lejemål og hvad man skal være opmærksom på som lejer.

  • Tips
  • Skrevet af Propstep Staff
  • Sidst opdateret 09 Aug 2022
Vedligeholdelse og fraflytning

Hvem har ansvaret for vedligeholdelse i en lejebolig?

Når man bor til leje, er det vigtigt at have et overblik over hvem der har vedligeholdelsespligten i lejemålet. Vedligeholdelse betyder, at man opretholder det lejede i den aftalte stand jf. lejekontrakten. Vedligeholdelse omfatter ikke hændelige forringelser i lejemålet såsom slid og ælde. Det omfatter heller ikke udbedring af skader, hvilket er skyldt af din eller udlejers handlinger.

Hvem skal vedligeholde hvad?

Den eneste vedligeholdelsespligt man som lejer har hvilket er tildelt igennem lejeloven er vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af lås og nøgler. Lejelovens regler om hvem der har vedligeholdelsespligten bruges kun, hvis andet ikke er aftalt mellem lejer og udlejer i lejekontrakten. Man kan godt være omfattet af mere end blot vedligeholdelse og fornyelse af lås og nøgler. Det er derfor altid vigtigt, at du orienterer dig om dette i din lejekontrakt. Du har som lejer samtidig også vedligeholdelsespligten for elementer du selv har installeret i lejeboligen.

Hvem står for den indvendige og udvendige vedligeholdelse af lejemålet og hvad omfatter det?

Indvendig vedligeholdelse består af hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulvene. Lejer tildeles ofte den indvendige vedligeholdelsespligt medmindre lejemålet er omfattet af B ordning. Et lejemål er underlagt enten en A ordning eller en B ordning. Dette fremgår altid på lejekontraktens side 1 hvilken ordning dit lejemål er omfattet af. A-ordningen betyder at lejemålet er normalt istandsat ved indflytning og du er som lejer forpligtet til at normal istandsætte lejemålet ved fraflytning. Det hæfter man som lejer for, da lejemålet skal afleveres i den stand som det blev overtaget i. Hvis lejemålet er omfattet af B-ordningen, er lejemålet overtaget uden at det er blevet normalistandsat og at udlejeren har den indvendige vedligeholdelsespligt. Ved B-ordningen så er det tilknyttet en indvendig vedligeholdelseskonto til boligen, som udlejeren løbende skal sætte penge ind på. Du skal som lejer have oplyst én gang om året hvad beløbet er på vedligeholdelseskontoen. Hvis der står mere end hvad der svarer til 3 års indbetalinger kan det overskydende beløb bruges til andet hensigtsmæssigt vedligeholdelse i lejemålet. Disse ovenstående ting er vigtige at have styr på, og især nice to know når man som lejer skal fraflytte sit lejemål. I de næste afsnit fortæller vi om fraflytning og fraflytningssyn og hvad det indebærer

Bliv klar til fraflytning og fraflytningssyn

Hvad må din udlejer kræve af dig? Hvis du står og skal til at fraflytte din lejlighed kan det være svært at vide hvad din udlejer må forlange af dig, når det gælder at skulle istandsætte lejemålet. Som lejer er man heldigvis godt beskyttet af lejeloven og der er netop i lejeloven fastsat en grænse for hvad der kan forventes af dig. Som lejer har man ikke pligt til at aflevere lejemålet i bedre stand end ved den, hvori du overtog det lejede. Udlejer skal derudover forvente en forringelse af lejemålet hvilket skyldes i form af slid og ælde. Udlejer kan derfor aldrig kræve, at du sætter lejemålet i bedre stand end hvad du overtog det i.

Hvis din udlejer lejer mere end ét lejemål ud, så skal der ifølge lejeloven altid afholdes et indflytnings- og udflytningssyn. Lejemålet skal senest synes 2 uger efter at din udlejer er gjort opmærksom på at du er flyttet ud. Som lejer skal du mindst have 1 uges varsel på at være indkaldt til syn.

Hvis din udlejer kun lejer ét lejemål ud, så har vedkommende ikke en pligt til at afholde et fraflytningssyn, men skal gøre dig bekendt med kravene til istandsættelse inden 2 uger efter fraflytningen er sket. 2 ugers fristen gælder fra lige så snart nøglerne er afleveret. Det skal også bemærkes at prisen for selve udbedringerne der evt. skal foretages i lejemålet, er der ikke krav om at skulle modtages inden for de 2 uger. Derfor ved et fraflytningssyn skal udlejere der lejer mere end ét lejemål ud udarbejde den fraflytningsrapport. Denne rapport skal udleveres til lejer ved synet. Rapporten kan enten udleveres ved synet eller sende den via mail. Modtages mailen, skal den bekræftes modtaget med det samme. Fraflytningsrapporten skal derudover også underskrives af begge parter

Bliv klogere her!

Det skal bemærkes at en fraflytningsrapport og en flytteopgørelse ikke er det samme. I fraflytningsrapporten aftales det, hvad der på lejers regning skal istandsættes i lejemålet. I flytteopgørelsen opgøres de økonomiske udgifter som er sket ved istandsættelsen af lejemålet. Generelle gode råd til fraflytning og fraflytningssyn

  • Se altid din indflytningsrapport igennem inden du og udlejer foretager fraflytningssynet af lejemålet, så du er bevidst om standen af lejemålet ved indflytning og dermed hvordan lejemålet skal afleveres.
  • Gennemse tjeklisten som du modtog ved indflytningssynet.
  • Få altid en kvittering af hvornår du afleverede nøglerne
  • En god ide, er at medbringe en ven eller familiemedlem til fraflytningssynet, så udlejer ikke bare fører ordet og man selv står tilbage og bare nikker ja til det hele.
  • De fleste modtager først deres flytteopgørelse efter 1-2 måneder Alt dette er noget af det mest essentielle ved vedligeholdelse og fraflytning og er derfor vigtigt at have styr på! Få et overblik over nye lejeboliger i hele Danmark her