Hvad er dit ansvar vedrørende vedligeholdelse og fraflytning?

Når man lejer en bolig, er det afgørende at forstå, hvem der har ansvar for vedligeholdelse, samt de nødvendige trin ved fraflytning.

  • Tips
  • Skrevet af Propstep Staff
  • Sidst opdateret 05 Apr 2024
Hvad er dit ansvar vedrørende vedligeholdelse og fraflytning?

Ansvar for vedligeholdelse

Det er vigtigt at kende fordelingen af vedligeholdelsesansvaret i lejemålet. Vedligeholdelse indebærer at holde boligen i den aftalte stand ifølge lejekontrakten, og det dækker ikke almindeligt slid eller skader forårsaget af lejer eller udlejer.

Forpligtelser

Lejeren har hovedsageligt ansvaret for vedligeholdelse og fornyelse af låse og nøgler ifølge lejeloven. Dog kan andre forpligtelser være aftalt i lejekontrakten, og det er vigtigt at undersøge dette nøje. Desuden skal lejeren vedligeholde eventuelle installationer, de selv har foretaget.

Indvendig og udvendig vedligeholdelse

Indvendig vedligeholdelse inkluderer maling, tapetsering og gulvbehandling, medmindre andet er specificeret i lejekontrakten. A-ordningen indebærer normal istandsættelse ved indflytning og fraflytning, mens B-ordningen indebærer udlejerens ansvar for den indvendige vedligeholdelse og en tilknyttet vedligeholdelseskonto.

Fraflytning og fraflytningssyn

Lejeren skal være opmærksom på udlejerens krav ved fraflytning. Ifølge lejeloven skal der afholdes ind- og udflytningssyn senest to uger efter fraflytning, med mindst én uges varsel for lejeren. Udlejere med kun én lejebolig har ikke pligt til et fraflytningssyn, men skal informere lejeren om istandsættelseskravene inden to uger efter fraflytning. En fraflytningsrapport, der angiver istandsættelseskrav, skal udarbejdes og underskrives af begge parter.

Generelle råd:

  • Gennemgå indflytningsrapporten før fraflytningssynet.
  • Behold en kvittering for nøgleaflevering.
  • Overvej at have en ledsager med til synet.
  • Forvent at modtage flytteopgørelsen inden for 1-2 måneder.

Det er vigtigt at forstå disse trin for en smidig fraflytningsproces. Ønsker du at finde nye lejeboliger i Danmark, kan du få et overblik her.