Depositum og forudbetalt husleje - Hvad betyder det?

Forstå forskellen på depositum og forudbetalt husleje. To begreber som ofte bliver misforstået blandt lejere og udlejere.

  • Tips
  • Skrevet af Propstep Staff
  • Sidst opdateret 08 Feb 2024
Depositum og forudbetalt husleje - Hvad betyder det?

Depositum

I danske lejemål er det sædvanligt, at en lejer betaler 3 måneders husleje som depositum før indflytning. Depositum udgør udlejerens sikkerhed mod eventuelle skader, der kan opstå, når lejemålet forlades. Ved indflytning er det obligatorisk for udlejeren, hvis de har mere end to lejemål, at udarbejde en indflytningsrapport sammen med lejeren.

Når lejemålet forlades, bruges indflytningsrapporten som dokumentation for lejemålets tilstand.

Lad os tage et eksempel: Ved overtagelse er lejeboligen nymalet på loft, vægge og træværk. Ved fraflytning undlader lejeren at male panelerne. Udlejeren opdager dette og antager, at det koster 2500 kr. at male panelerne. Dette beløb fratrækkes depositummet, og resten overføres til lejerens konto.

Hvis udlejeren har angivet i kontrakten, at de har 14 dage til at påpege yderligere fejl og mangler, skal lejeren vente med at få opgørelsen, indtil denne frist er udløbet. Der er ingen fastsat frist for, hvornår depositummet skal tilbagebetales, men det gøres normalt umiddelbart efter fristen for indsigelserne.

En typisk frase i kontrakten lyder således:

Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres i samme stand (inklusive rengøring overalt) som ved overtagelsen af lejemålet under hensyn til lejelovens § 19, stk. 2. Lejer er forpligtet til at fraflytte lejligheden senest 14 dage før lejemålets ophør for istandsættelse af lejemålet og er forpligtet til at betale for den periode, herunder forbrug, der medgår til istandsættelse, dog maksimalt 14 dage.

Hvis lejeren er uenig i udlejerens udflytningsrapport og refusion, har lejeren altid mulighed for at klage til huslejeklagenævnet i deres kommune.

Propsteps udlejninger overtages altid rengjorte og 100% istandsatte, og hvis der ikke er foretaget rengøring ved fraflytning, kan dette ligeledes fratrækkes depositummet. Hvis der ikke er fejl og mangler ved fraflytning i forhold til indflytning, får lejeren hele depositummet tilbage. Det kan derfor betale sig at passe på lejemålet!

Forudbetalt leje

De fleste danske udlejere, især på det professionelle marked, arbejder med en forudbetalt husleje, som kan variere fra 1 til 3 måneders bruttoleje.

Forudbetalt leje udgør udlejerens sikkerhed for, at huslejen bliver betalt, hvis lejeren forlader enheden uden varsel.

Forudbetalt leje er den husleje, der betales forud for lejeperioden og anvendes i slutningen af lejeperioden. Hvis lejeren har betalt 3 måneders forudbetalt husleje og har en opsigelsesfrist på 3 måneder, skal der ikke betales husleje de sidste 3 måneder – kun acontobeløbet. Lejeren får altså ikke forudbetalt leje tilbage i kontanter. Huslejen er betalt på forhånd, hvilket mange lejere finder praktisk i lejeperiodens sidste del.

HUSK! Både depositum og forudbetalt leje er baseret på bruttolejen EKSKLUSIV aconto. Hvis lejeren betaler 15.000 kr. i husleje og 800 kr. for vand og varme, indgår kun de 15.000 kr. i depositum og forudbetalt leje.

3 måneders leje i depositum = 45.000 kr. Det samme gælder for forudbetalt leje.