Opsigelse af lejebolig - hvad skal du være opmærksom på?

Når man opsiger en lejebolig, er der nogle ting, man skal være opmærksom på. Læs med her og bliv klogere.

  • Tips
  • Skrevet af Propstep Staff
  • Sidst opdateret 24 Nov 2022
Opsigelse af lejebolig - hvad skal du være opmærksom på?

Først og fremmest skal man sørge for at have opsigelsen i skriftlig form. Derefter skal man sørge for at give opsigelsen til sin udlejer med det rigtige varsel. Varselperioden afhænger af den type lejeforhold, man har. Det er derfor vigtigt, at man sætter sig godt ind i sine lejerettigheder, inden man opsiger sin lejebolig.

Hvornår kan du opsige din lejebolig?

Opsigelsen af en lejebolig skal altid ske skriftligt, og man skal altid give den til sin udlejer. Hvornår man kan opsige sin lejebolig, afhænger af den type lejeforhold, man har. Er man for eksempel i et beboelseslejemål, kan man opsige sin lejebolig med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Er man derimod i et lejeforhold med begrænset varighed, kan man opsige sin lejebolig med det varsel, der står i lejekontrakten.

Hvad er opsigelsesvarslet for min lejebolig?

Opsigelsesvarslet for en lejebolig er den frist, som udlejer sætter for, hvornår lejer skal have opsagt lejemålet. Opsigelsesvarslet kan være på 1, 3 eller 6 måneder, afhængigt af hvilken type lejebolig du har.

Opsigelse af lejebolig på grund af forringede boligforhold

Hvis du opsiger din lejebolig på grund af forringede boligforhold, skal du sende en skriftlig klage til din udlejer. Klagen skal være tydelig og præcis, og den skal indeholde dit navn, adresse, lejemålets adresse og en beskrivelse af de forringede boligforhold.

Klagen skal sendes til din udlejer, og du skal samtidig sende en kopi til Lejernes LO.

Hvordan opsiger jeg min lejebolig?

Det er ikke altid lige let at finde ud af, hvordan man opsiger sin lejebolig. Der er mange ting, man skal være opmærksom på, og det kan være en jungle at finde ud af hvilke regler der gælder.

Derfor har vi lavet en liste med de vigtigste ting, du skal være opmærksom på, når du opsiger din lejebolig.

1) Opsigelsen skal være skriftlig

Det første og vigtigste, du skal være opmærksom på, er, at opsigelsen af din lejebolig skal være skriftlig. Der er ikke længere formkrav til din opsigelse, men det anbefales at gøre det skriftligt fx. pr. email eller eventuelt brev.

2) Opsigelsen skal være til den rigtige person eller virksomhed

Opsigelsen skal altid være til den rigtige person eller virksomhed. Hvis du lejer din bolig gennem et boligselskab eller et privat selskab, skal opsigelsen altid være til selskabet. Hvis du lejer direkte fra en privatperson, skal opsigelsen altid være til denne.

3) Opsigelsen skal være modtaget rettidigt

Det er meget vigtigt, at opsigelsen bliver modtaget rettidigt i forhold til dit opsigelsesvarsel. Hvis ikke opsigelsen bliver modtaget rettidigt, kan det have konsekvenser for din opsigelse.

4) Opsigelsen skal være gyldig

Opsigelsen skal altid være gyldig. Det vil sige, at der ikke må være fejl eller mangler i opsigelsen. Hvis der er fejl eller mangler i opsigelsen, kan det føre til, at opsigelsen ikke er gyldig, og at du derfor ikke kan opsige din lejebolig.

Hvad sker der med mit depositum, når jeg opsiger min lejebolig?

Dit depositum er et beløb - typisk svarende til 3 måneders - som du har betalt til lejerforeningen eller til udlejeren, og som skal sikre, at lejeboligen bliver ført tilbage i samme stand, som du overtog den i. Når du har opsagt din bolig vil udlejer derfor tilbageholde dit depositum og modregnet eventuel udbedring, så som maling og gulvslibning. Herefter vil det resterende beløb blive udbetalt.