Opsigelse af lejebolig: vigtige overvejelser og retningslinjer

En omfattende guide til korrekt opsigelse af dit lejemål

  • Tips
  • Skrevet af Propstep Staff
  • Sidst opdateret 31 Jan 2024
Opsigelse af lejebolig: vigtige overvejelser og retningslinjer

Når du står over for at opsige din lejebolig, er der flere nøgleaspekter, du skal være opmærksom på for at sikre en gnidningsfri proces. Denne guide vil hjælpe dig med at navigere i de vigtigste punkter i forbindelse med opsigelse af lejebolig.

Grundlæggende om opsigelse af lejebolig

Skriftlig opsigelse:

Det er afgørende, at din opsigelse er skriftlig. Selvom der ikke er formelle krav til formatet, anbefales det at sende opsigelsen via e-mail eller brev.

Korrekt modtager:

Sørg for, at opsigelsen sendes til den rette person eller virksomhed – enten et boligselskab, et privat selskab, eller en privat udlejer.

Rettidig modtagelse:

Opsigelsen skal være udlejer i hænde inden for det relevante opsigelsesvarsel for at undgå ugyldighed.

Gyldighed af opsigelsen:

Tjek for eventuelle fejl eller mangler. En fejlagtig opsigelse kan resultere i, at du ikke kan opsige lejemålet.

Vigtige overvejelser

Varslingsperiode:

Varslingsperioden afhænger af dit specifikke lejeforhold. For beboelseslejemål gælder typisk 3 måneders varsel, men det kan variere.

Opsigelse ved forringede boligforhold:

Ved forringede boligforhold skal du sende en detaljeret skriftlig klage til udlejeren og en kopi til Lejernes LO.

Hvad sker der med dit depositum?

Ved opsigelse tilbageholdes dit depositum, som regel svarende til tre måneders husleje, til dækning af eventuelle omkostninger ved at bringe lejemålet tilbage til oprindelig stand, herunder maling og gulvslibning. Eventuelt restbeløb vil blive udbetalt efterfølgende. Læs mere om vedligeholdelse og fraflytning her