Depositum

Et depositum er udlejers sikkerhed for at få dækket de udgifter der er efter lejemålet er opsagt. Disse udgifter kan være til reparation, slibning af gulv, maling, istandsættelse og udbedring af skader. Et depositum anses derfor som værende de penge der er afsat til istandsættelse af boligen, og det er derfor ikke en sikkerhed, at lejer får tilbagebetalt hele eller dele af depositummet efter fraflytningen. Et depositum betales når der er tale om at leje en bolig eller værelse på både kort- og lang sigt. Når du fraflytter lejemålet, bruges indflytningsrapporten som dokumentation i forhold til standen.

Udlejer kan i forbindelse med udlejning af en lejlighed eller værelse opkræve op til 3 måneders depositum eksklusive forbrug ved indflytning. Depositummet skal ofte betales ved aftalens indgåelse, men da dette ikke er lovreguleret, kan udlejer kræve andet. Såfremt lejer ikke kan betale til tiden, har udlejer lov til at ophæve aftalen og finde en anden lejer – det er derfor vigtigt at betale til den aftale tid.

Er udgifterne til skaderne eller udbedringen i lejemålet mindre end depositummet skal udlejer tilbagebetale det resterende til lejer så hurtigt som muligt – lejer kan herom bede om en specificeret prisoversigt over hvad der er blevet udbedret og hvor store udgifter der har været til det. Ligeledes er udlejer heller ikke begrænset af depositummets størrelse – hvilket betyder, at såfremt istandsættelsen er mere omkostningsfulde end depositummets størrelse, kan udlejer kræve betaling for alle udgifterne til istandsættelsen, det er derfor muligt at der kan komme en efterregning. Er du ikke enig i din udlejers udflytningsrapport og refusion har du altid mulighed for at klage via huslejeklagenævnet.