Hvad er energimærkning og hvad betyder det for dig?

Alle boliger tildeles en energimærkning ved konstruktion og salg – men hvad betyder det farvede bogstav, og hvorfor skal du være opmærksom derpå?

 • Tips
 • Skrevet af Propstep Staff
 • Sidst opdateret 22 Jul 2022
Hvad er energimærkning og hvad betyder det for dig?

Læs vores blogindlæg, og få svar på disse og mange andre spørgsmål om energimærkningen.

Hvad viser energimærket?

Energimærket fungerer som en form for varedeklaration. I stedet for oplysninger om fedt- og sukkerindhold synliggør mærkningen i stedet bygningers energiforbrug på en skala fra A til G. A udgør her den bedste mærkning. Energimærkningen udregnes på baggrund af kvaliteten af isolering, døre, vinduer, varmeinstallation mm. resulterende i et samlet estimeret energiforbrug.

Der tages udgangspunkt i standardkonditioner for familiestørrelse, vejr, driftstider, forbrugsvaner osv. om end det faktiske forbrug naturligvis afhænger af de specifikke beboeres drift.

Ordningen blev etableret i 1998, men der er siden opstået flere nye bygningsklasser og metoder til yderligere energibesparelse. Skalaen er derfor udvidet med fire underpunkter til A-mærkningen: A2010, A2015, A2018 og A2020. Årstallene refererer her til Bygningsreglementets retningslinjer for det pågældende år.

A-mærkningen ses oftest i forbindelse med nybyggeri, hvor Bygningsreglementets seneste bestemmelser skal benyttes. Bygningsreglementet har til formål at konkretisere byggeloven, og opdateres med jævne mellemrum.

Hvornår skal en bygning energimærkes?

Det er lovpligtigt at energimærke bygninger over 62 m2. Dette gælder for alle typer af boligbyggerier, offentlige byggerier, handelsbyggerier mm. Der skal som krav energimærkes ved:

 • Nybyggeri
 • Salg eller udleje
 • Løbende energimærkning på offentlige bygninger over 250 m2 til skue for besøgende

Ved energimærkning gennemgår en energikonsulent det pågældende byggeri, og vurderer her bygningens energitilstand på førnævnte skala fra A til G. Mærkningen indeholder desuden et overblik over de energimæssige forbedringer, som vil være rentable at foretage, hvad disse indebærer, hvad de koster, og hvilke besparelser der kan opnås. Et energimærke er gyldigt i 10 år.

Energimærkning A2018 og A2020

Energimærkningen på et nybyggeri bærer præg af det gældende bygningsreglement på tidspunktet for opførelsen. A2010-mærkningen findes altså på byggerier opført efter BR2010, A2015 efter BR2015 osv. Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen udstedte d. 1. januar 2018 det nyeste bygningsreglement, BR2018, med øjeblikkelig gyldighed. En overgangsperiode hvor BR2015 efter ansøgning stadig kunne benyttes, afsluttedes 30. juni 2018.

Ved nybyggeri er det i dag altså et krav, at man benytter de retningslinjer som fra byggeloven er konkretiseret i BR2018. Reglementet dækker områder som; brand, forurening, energiforbrug, lydforhold, bygningens indretning mm.

Den frivillige bygningsklasse BK2020, nu kaldet ’lavenergiklassen’, udgør på mange måder et udkast til fremtidens bygningsreglementer med strengere krav om højere energieffektivisering i byggerier. 2020 bygningsklassen var oprindeligt tiltænkt som obligatorisk bygningsklasse, men udgør nu på ubestemt tid et sæt frivillige retningslinjer som udvidelse af det eksisterende bygningsreglement.

Eksempler på konkrete krav for 2020-bygningsklassen:

 • Minimum 400mm isolering i vægge, hulmur og gul, 500mm på loft/tag. Det er knap 5 cm isolering mere i vægge end BR2015.
  • Særligt effektive isoleringsprodukter kan kompensere for mindre mængder
  • Den øgede tæthed i byggeriet nødvendiggør oftest installationen af et ventilationsanlæg med varmegenvinding
 • Fjernvarme som varmesystem
  • Supplerende varme fra solcelleanlæg
 • Centralt placeret varmtvandsbeholder
 • Sydvendte vinduer
 • Kompakt konstruktion i 1½-2 plan
 • Energiramme: 35 kWh/m2/år

Du kan finde det samlede bygningsreglement på http://bygningsreglementet.dk/. Lavenergiklassen findes under kapitel 25.

Energimærkning af nybyggeri

Når et nybyggeri står færdigt, skal det, før man kan flytte ind, færdigmeldes til kommunen. Byggeriet skal først gennemgås, hvorefter kommunen modtager og godkender mærkningen. I denne sammenhæng er det bygningsejerens ansvar, at få en energimærkningskonsulent ud til gennemgang af byggeriet. Som beboer i en nyopført etageejendom kan du typisk få hjælp fra ejerforeningens ejendomsadministration.

Hvis byggeriet efter konsulentens gennemgang ikke lever op til de gældende krav i Bygningsreglementet, vil kommunen påkræve bygningsejeren en udbedring af de pågældende mangler.

Kan du flytte ind, mens manglerne udbedres?

Indflytning inden færdigmelding af byggeriet kan resultere i politianmeldelse og bøde, mens kommunen kan bede dig om, at flytte ud igen.

Hvorfor skal du være opmærksom på energimærkningen?

Energimærkningen giver dig et direkte indblik i, hvor dyr en given bolig vil være i el og varme. Faktorer som kan have stor betydning for salgsprisen på ejendommen. Du kan altså benytte energimærkningen som udgangspunkt for en sammenligning af potentielle byggerier. De medfølgende besparelsesanvisninger giver dig ydermere en række forslag til yderligere energimæssige forbedringer, som for fremtiden kan vise sig relevante.

Desuden bør du som køber være opmærksom på energimærkningen, da denne kan have stor betydning for boligens gensalgsværdi. Mærkningen giver således et konkret billede af boligens energimæssige stand, en faktor som, afhængig af resultatet, både kan vise sig negativ eller positiv for køber og sælger. En høj energimærkning indikerer således, at huset er billigt at varme op, holder effektivt på varmen, og sælges derfor oftest til højere priser, end boliger med en dårligere energimærkning.

For yderligere uddybning af bygningers energimærkning, kan du besøge Energistyrelsens hjemmeside.