Guide: Dette skal du vide, hvis du overvejer at flytte til Sverige

Overvejer du at flytte til Sverige, hvor der ligesom i Danmark er fuld fart på projektbyggeriet?

  • Tips
  • Skrevet af Propstep Staff
  • Sidst opdateret 05 Feb 2024
Guide: Dette skal du vide, hvis du overvejer at flytte til Sverige

I så fald bør du gøre dig det klart, hvilke faktorer der kan have betydning for dig. Hos Propstep har vi derfor udarbejdet en guide, der gennemgår de vigtigste områder af din eventuelle bosættelse i nabolandet mod øst.

Fordelene ved at flytte til Sverige

Fordelene ved at flytte til Sverige er primært økonomiske, med lavere leveomkostninger samt markant billigere biler og huse. Omvendt udgør den største ulempe for mange, den ekstra afstand til familie og venner, selvom transporten for folk i hovedstadsområdet hurtigt kan klares med en tur over broen. Læs med herunder, og find ud af, hvilke faktorer du skal være opmærksom på, og hvilke fordele der byder sig på den anden side af sundet.

Boligtyper

Et overblik over de boligtyper du kan blive præsenteret for i Sverige:

Ejerbolig: Nybyggede ejerboliger i Sverige formidles kort sagt på samme måde som i Danmark. Bolighandler i Sverige foregår normalt gennem licitation, hvor potentielle købere har mulighed for at afgive bud. Sælger er hverken forpligtet til at sælge til højestbydende, eller den oprindeligt annoncerede pris.

Lejebolig: Eller hyresrätt, fungerer på samme måde som projektudlejninger i Danmark. Som lejer har du ret til en lejekontrakt, også i tilfælde af fremleje. Ligesom herhjemme varierer lejepriser i henhold til projektboligens størrelse, beliggenhed mm.

Bostadsrätt: En tredje boligtype som for Sverige er unik, men særligt udbredt. Det kan bedst defineres som en mellemting mellem en ejerlejlighed og en andelslejlighed. Boligen og den grund den står opført på, er ejet af en såkaldt boligejerforening. Når man køber en bostadsrätt, bliver man medlem af foreningen og ejer dermed en del af foreningen. Man er forpligtet til at betale en månedlig afgift bidragende til diverse fællesudgifter. Foreningen består oftest af en række repræsentanter fra det pågældende boligselskab, og 2-4 beboerrepræsentanter. Der afholdes løbende møder, hvor fælles beslutninger træffes gennem afstemning. Det er den enkelte beboers eget ansvar at reparere og vedligeholde boligen. Boligen kan til gengæld bebos på ubegrænset tid. Ved salg er der som i en ejerbolig ingen begrænsning i hvilken pris man tage for boligen, såfremt foreningen ikke har reguleret dette - hvilket er sjældent.

Personnummer og folkeregistrering

Hvis du skal bo i Sverige i mere end et år, skal du have et svensk personnummer og en folkeregistrering. I Sverige er det Skatteverket der står for dette, og som efterfølgende deler dine oplysninger med en række andre myndigheder. Ønsker du desuden et svensk id-kort, foregår dette også på et af Skatteverkets kontorer. Hvis du har børn, gælder der for dem de samme regler. Du skal i den sammenhæng kunne bevise, at barnet er dit.

Økonomi

Skat i Sverige: Skatten er ligesom i Danmark fordelt på kommune- og statsskat. Er du således både bosat og arbejder i Sverige betaler du derfor almindelig indkomstskat (også kaldet A-skat). Udover det eventuelt fratrukne personfradrag, betaler du den kommunale indkomstskat for skatteprocenten i den kommune du er bosat, ca. 29-34 procent, samt kirkeskat og begravelsesafgift mellem 1 og 2 procent. Den statslige indkomstskat tæller 20 procent af den andel af din indkomst, der overstiger 490.700 kr. Du bør også være opmærksom på, at der i Sverige er beskatning ved salg af ejendom, og at du derfor betaler skat af salgets fortjeneste. Den samme beskatning gælder også for danske boliger, når du først er flyttet til Sverige. Bor du i Sverige men arbejder i Danmark, betaler du skat i Danmark, og trækkes derfor både kommune- og statsskat, samt arbejdsmarkedsbidrag. Når du betaler skat i Danmark, kan du desuden være berettiget til en række fradragsmuligheder. Leveomkostningerne i Sverige er generelt lavere end herhjemme, hvorfor der kan være en økonomisk fordel i at arbejde i Danmark som svensk bosat. Desuden kan det være relevant at holde et vågent øje med kursen på den svenske krone, hvis du får udbetalt løn i danske kroner.

Bankkonto: Hvis du har arbejde i Sverige, og får udbetalt din løn i svenske kroner, skal du have en svensk bankkonto. Lønkonti oprettes ved et besøg i banken, hvor du eksempelvis medbringer ansættelseskontrakt, svensk bosættelsesbevis og dit danske kørekørt. Hvis du har arbejde i Danmark, kan du som udgangspunkt selv vælge, om du vil oprette en svensk konto. Din løn bliver dog udbetalt på din danske konto. Flere banker tilbyder desuden specialløsninger for pendlere.

Bilregistrering

Har du bil, skal du indenfor én uge (7 dage) omregistrere din danske bil i Sverige. Omregistreringen starter hos Motorstyrelsen og indebærer blandt andet:

  • Et indledende svensk bilsyn
  • Aktivering af køretøjet for kørsel i Sverige
  • Afmelding af bilen i Danmark

Du bør i denne sammenhæng være opmærksom på, at der er regler for, hvor meget du kan benytte dit omregistrerede køretøj i Danmark. Hvis du overvejer at købe bil i Sverige, er der store besparelser at hente. I Danmark betaler man som resultat af den høje registreringsafgift, bilens værdi mindst to gange, mens man i Sverige, hvor der ingen registreringsafgift er, som hovedregel kun betaler det halve, for det samme køretøj. Da driftsomkostningerne også er lavere, er det altså gevaldigt meget billigere at erhverve og eje biler i Sverige.

Sundhed

Hvis du bor eller arbejder i Sverige, har du samme ret til behandling som en svensk statsborger. For akut behandling ringes 112 eller besøger det nærliggende hospitals akutmodtagelse. Ved mindre akutte tilfælde kan man hos vårdcentralen (lægehuset) henvises til sygehuset. I Sverige står det offentlige for den primære finansiering ved behandling, men man betaler dog selv en del af udgiften – en såkaldt patientafgift. Afgiften varierer fra kommune til kommune. I Skåne har man ret til, selv at vælge vårdcentral, om end det er mest almindeligt at vælge den nærmeste.

Som pendler

Mange af de danskere der bosætter sig i Sverige, har stadig arbejdsplads i Danmark, og pendler derfor frem og tilbage på daglig basis. Øresundsforbindelsen udgør i den forbindelse et populært valg, med få minutters transporttid i bil, i tog, eller via de mange busafgange over sundet. Enkeltbilletter er dog forholdsvist dyre, så det kan være en idé at undersøge udvalget af forskellige tilbudsordninger – her er der nemlig store besparelser at hente. I nogle tilfælde kan du desuden være berettiget til et befordringsfradrag. Hvis du vil vide mere, kan du med fordel besøge Oresunddirekt, hvor du finder udførlige beskrivelser og vejledninger til din eventuelle flytning østpå.