Fremleje

Fremleje er i store træk når du vil leje en bolig eller dele af en lejebolig ud som du ikke selv ejer. Du har som lejer mulighed for at fremleje et lejemål i op til 2 år. Før dette kan lade sig gøre, skal nogle betingelser være opfyldt; Lejemålet skal udelukkende være til beboelse, din udflytning skal at være midlertidig og være saglig begrundet – det må derfor ikke være for at tjene penge eller have en ekstra bolig, hele boligejendommen skal minimum have 13 lejligheder samt din udlejer skal godkende fremlejet. Udlejer har mulighed for at modsætte sig et fremlejeforhold, hvis disse betingelser ikke er opfyldt eller hvis udlejer har rimelig grund til det.

Hvis betingelserne er opfyldt og udlejer ikke har rimelig grund til at modsætte sig fremlejen, skal der udarbejdes en skriftlig fremlejeaftale mellem fremlejegiver og fremlejetager – denne skal udlejer have en tilsvarende kopi af inden fremlejeperioden starter. En sådan fremlejekontrakt kan med fordel udformes ligesom en standard A9 lejekontrakt, som sikrer at fremlejeaftalen og kontrakten er gyldig. Den udarbejdede fremlejeaftale skal tage udgangspunkt i fremlejegivers egen lejekontrakt i forhold til vedligeholdelse, vand, varme, husleje m.fl. Det er dog vigtigt at skrive en lejeperiode for fremlejertageren for at gøre den tidsbegrænset – opsigelsesperioden og indskuddet bestemmes af fremlejergiver, disse skal dog overholde lejeloven og derfor må indskuddet ikke overstige 3 måneders depositum og 3 måneders forudbetalt leje.

Når du fremlejer din bolig, er det kun dig som oprindelig lejer der er ansvarlig og hæfter over for udlejer. Fremlejegiver er derfor erstatningsansvarlig for en eventuel skade fremlejetager forvolder – her kan det dog vælges at bruge fremlejetageres indbetalte depositum.

Nogle lejere ønsker også at fremleje deres lejemål via Airbnb. Dette er dog ofte omfattet af andre regler, da der her er tale om en korttidsfremleje hvor det er muligt at tjene på fremlejen. Såfremt du ønsker at fremleje via Airbnb, vil der i de fleste tilfælde fremgå i lejekontrakten om boligen må benyttes til dette.