Beboerrepræsentation

En beboerrepræsentation er med til at styrke et samarbejde mellem lejer og udlejer ved at give lejerne indflydelse på, hvordan ejendommen drives. I private udlejningsejendomme kan lejere oprette en beboerrepræsentation der består af forskellige repræsentanter der er valgt af lejerne i ejendommen. Beboerrepræsentationen tager sig af lejernes interesse i boligen, og har i forhold til de enkelte lejere flere rettigheder, større indflydelse samt kan forhandle med udlejeren på vegne af lejerne – de fungerer derfor som en form for sparringspartner mellem lejer og udlejer.

Nogle af de væsentligste opgaver en beboerrepræsentation kan deltage i er blandt andet; husorden, lejeændringer, ejendommens regnskab, klager, regnskabsopgørelse osv.

For at få lov til at oprette en beboerrepræsentation skal du bo i en ejendom med mindst 6 lejeboliger – hvilket betyder at der i mindre ejendomme ikke kan oprettes sådan en repræsentation, her har flertallet i stedet samme beføjelse som en beboerrepræsentation. Hvis din ejendom har lov til at oprette en beboerrepræsentation, sker dette ved et beboermøde, hvor mindst 50% af alle lejere skal være fremmødte for at danne et flertal for oprettelsen af dette. Hvis ejendommen er på over 13 lejligheder, skal der til beboermødet vælges 3 beboerrepræsentanter, mens der blot skal vælges én hvis ejendommen er under 13.

Hvis en beboerrepræsentant indkalder til et beboermøde, skal dette ske med mindst 8 dags varsel ved opslag et passende sted – her skal der også gives besked til udlejer med samme varsel.