Komplet guide til lejelovens regler

Alt du skal vide om lejekontrakter, vedligeholdelse og ændringer i lejevilkår

  • Tips
  • Skrevet af Propstep Staff
  • Sidst opdateret 02 Feb 2024
Komplet guide til lejelovens regler

Lejeloven udgør fundamentet for forholdet mellem lejer og udlejer i Danmark, og det er essentielt for begge parter at forstå de rettigheder og forpligtelser, som følger med en lejeaftale. Denne guide tilbyder en dybdegående forklaring på de mest centrale aspekter af lejeloven, inklusive lejekontraktens betydning, vedligeholdelsesansvar og håndtering af lejevilkårsændringer.

Lejekontrakten – din sikkerhed og rettesnor:

En lejekontrakt er ikke blot en formelitet; den er dit sikkerhedsnet og bevis på dine rettigheder og pligter. Uanset om aftalen er mundtlig eller skriftlig, sikrer den danske aftalelov din aftales gyldighed. Det anbefales dog kraftigt at have en skriftlig kontrakt, fortrinsvis den standardiserede typeformular A9, for at undgå misforståelser og sikre klarhed omkring lejevilkårene.

Vedligeholdelse – hvem har ansvaret?

Vedligeholdelseskravene er klart defineret i lejelovens kapitel 4. Det er primært udlejers ansvar at sikre, at ejendommen er i forsvarlig stand, men visse indvendige vedligeholdelsespligter kan overgå til lejeren. Det er afgørende at kende til disse detaljer, som vil være specificeret i din lejekontrakt.

Ændring af lejevilkår – dine rettigheder:

Lejelovens kapitel 8 skitserer de betingelser, under hvilke din husleje kan justeres. Forståelsen af disse regler sikrer, at du er forberedt på og kan handle korrekt i tilfælde af en foreslået lejeforhøjelse, herunder hvordan du kan gøre indsigelse, hvis forhøjelsen virker urimelig.

Opsigelse af lejemålet

Tidsbestemte aftaler ophører ved lejekontraktens udløb. Udlejer kan kun opsige lejer ved misligholdelse af kontrakten, f.eks. ved ulovlig udlejning gennem Airbnb eller husdyr.