Husdyrtilladelse i lejeboliger - Hvad sker der, hvis lejer holder husdyr

Hvad sker der hvis lejer overskrider sine forpligtigelser ift. husdyr? En afgørelse for 2016 kaster lys på problemstillingen.

  • Tips
  • Skrevet af Propstep Staff
  • Sidst opdateret 09 Aug 2022
Husdyrtilladelse i lejeboliger - Hvad sker der, hvis lejer holder husdyr

Huslejenævnet tager stilling til mange forskellige problemstillinger som spænder fra lejens størrelse til overtrædelse af god skik og orden, herunder husdyrtilladelse i lejeboliger. Der er nemlig rigtig mange lejere som efterspørger lejemål med husdyrtilladelse, men hvordan går det hånd i hånd med udlejers investeringer?

Selvom vi skriver 2020, så lad os tage udgangspunkt i en afgørelse fra august 2016, hvor der blev offentliggjort en afgørelse fra huslejenævnet, som giver medhold til udlejer, når lejer overtræder god skik og orden.

Afgørelsens fakta er som følgende: Lejer har holdt 2 katte i en lejlighed, hvor der ikke er givet husdyrstilladelse. Lejer har nægtet at følge betingelserne fremsat i lejekontrakten samt ved påkrav. Der blev skrevet påkravsskrivelser ud til alle lejere i ejendommen, som havde husdyr. Alle indrettede sig efter påkravet undtagen lejer. Lejer oplyser derefter i sagen at han mente at dette var tilladt grundet en mundtlig tilladelse fra vicevært, samtidig med at flere i ejendommen holdte husdyr.

Huslejenævnet vælger simpelthen at dømme til udlejers fordel, på trods af den mundtlige godkendelse overfor lejeren og at andre lejere havde holdt husdyr i ejendommen. Nævnet lagde til grund at lejer ikke havde formået at bevise den mundtlige aftale, samtidig med at det var i strid med husorden.

Lejers lejemål blev derefter betinget i 1 år, hvorefter at hvis lejer overtrådte reglerne om husdyr, ville udlejer kunne ophæve lejemålet.

Afgørelsen beviser at en lejer ikke har lov til at holde husdyr, blot fordi andre i ejendommen holder dyr. Samtidig er afgørelsen et konkret eksempel på at en mundtlig aftale ikke er nok for at kunne bevise en tilladelse.

Dine muligheder som udlejer til at sikre at lejer overholder god orden og skik er derfor godt beskyttet også når vi snakker husdyrtilladelse i lejeboliger. Det er vigtigt at skrive ind i sin lejekontrakt, hvis husdyrstilladelsen kun gælder for et specielt slags dyr eller hvor mange husdyr lejer må holde i lejemålet.