Husdyrtilladelse i lejeboliger

En afgørelse fra 2016 kaster lys over, hvad der sker, når en lejer overskrider sine forpligtelser i forhold til husdyr i lejeboliger. Læs om Huslejenævnets afgørelse og hvordan udlejere kan sikre sig mod overtrædelser.

  • Tips
  • Skrevet af Propstep Staff
  • Sidst opdateret 08 Feb 2024
Husdyrtilladelse i lejeboliger

Huslejenævnet tager stilling til mange forskellige problemstillinger, herunder husdyrtilladelse i lejeboliger. Mange lejere efterspørger lejemål med husdyrtilladelse, men hvordan påvirker det udlejers investeringer?

I en afgørelse fra august 2016 kastede Huslejenævnet lys over denne problemstilling, hvor udlejer fik medhold, da lejer overtrådte god skik og orden.

Fakta: Lejer holdt 2 katte i en lejlighed uden tilladelse. Trods påkrav og tidligere mundtlig tilladelse, overtrådte lejeren betingelserne i lejekontrakten og husordenen.

Huslejenævnet dømte til udlejers fordel, da lejeren ikke kunne bevise den mundtlige aftale og overtrådte husordenen. Lejers lejemål blev betinget i 1 år med mulighed for ophævelse ved fortsatte overtrædelser.

Afgørelsen viser, at en mundtlig tilladelse ikke er tilstrækkelig, og udlejere kan sikre sig mod overtrædelser ved tydelige kontraktvilkår om husdyr.