Udlejer

En udlejer er den person eller boligselskab som står for at udleje en lejelejlighed, rækkehus eller værelse. En udlejer kan både være privat- eller en professionel, alt afhængig af hvilken type bolig der udlejes.

En privat udlejer er en privat person, som udlejer sin bolig eller et værelse direkte til en anden privatperson. Grundet den store efterspørgsel på boliger i især storbyerne, ses det at flere privatpersoner udlejer en bolig i en enten tidsbegrænset periode eller på ubestemt tid, idet at efterspørgslen for disse boliger ofte er høje. Hos en privat udlejer er boligerne nemlig ofte uden lange ventelister, og findes i alle typer, størrelser og prisklasser, hvilket gør dem attraktive for en lejer, som skal bruge en bolig indenfor kort tid.

Privat udlejning sker ofte over online platforme såsom DBA, Facebook grupper, Boligportal samt andre hjemmesider.

Når vi snakker om privat udlejning, er det vigtigt at pointere at udlejer er forpligtet til de samme regler og krav som en professionel udlejer er, hvilket betyder at udlejer er omfattet af lejeloven og derfor ikke kan gøre krav på urimelige regler mm. En privat udlejer, kan heller ej blot opsige en lejer, medmindre lejer misligholder lejekontrakten.

En professionel udlejer kan være et boligselskab, virksomhed, ejendomsmægler m.fl. som udlejer en eller flere boliger i et boligbyggeri. Ved professionel udlejning er der oftest tale om en bolig som er istandsat eller velholdt og som følger de krav der er opsat i forhold til husleje og huslejeændringer. Professionelle udlejninger har derudover som udgangspunkt en ubegrænset lejeperiode, som gør det attraktivt for lejere, som gerne vil have en fast base.

En professionel udlejer er ligesom andre udlejere omfattet af lejeloven, hvilket betyder at lejekontrakt og regler skal derfor overholdes i forhold til denne.

Der findes forskellige former for udlejere, men det vigtigste at huske på, er at alle udlejere er omfattet af lejeloven.