Huslejenævnet

Huslejenævnet er en gruppe af mennesker, som har speciale indenfor lejeret. I Danmark har alle kommuner pligt til at oprette og have et huslejenævn for enten den enkelte kommune eller i fælleskab med andre kommuner. Hvis du vil indberette en sag for huslejenævnet, er det muligt at henvende sig i den kommune hvor ejendommen ligger i, der er dog en undtagelse; hvis du bor til leje i en almen bolig, skal du i stedet henvende dig til det lokale beboerklagenævn. Huslejenævnet behandler ikke alle type sager – kun sager der vedrører en tvist i et lejemål. De mest behandlede sager omhandler derfor:

  • Husleje og regulering heraf
  • Forbrugerregnskaber og antennebidrag
  • Vedligeholdelse- og istandsættelsespligt
  • Tilbagebetaling af depositum
  • Størrelsen af indskud
  • Urimelige vilkår og §11 i lejekontrakten Uanset om du bor til leje hos en privat eller professionel udlejer, skal du rette henvendelse til huslejenævnet hvis du er utilfreds med en tvist i dit lejemål. Huslejenævnet afgør om dine lejemæssige vilkår er i overensstemmelse med Lejeloven og Boligreguleringsloven. Før dette undersøges, skal du som lejer dog først tage kontakt til din udlejer og søge en løsning på konflikten, hvis dette ikke sker, kan du herefter anmode huslejenævnet om en vurdering. Din klage til huslejenævnet skal være skriftlig hvorpå du skal vedlægge dokumentation for forholdet. Det koster 315 kroner at indbringe en sag for huslejenævnet uanset om du er lejer eller udlejer. Når huslejenævnet har modtaget din sag, meddeler de udlejeren hvad sagen omhandler, og han får herefter en frist på 2 uger til at fremsætte sine modsigelser og ytringer. Efter at nævnet har truffet en afgørelse, kan både udlejer og lejer anke klagen, hvis de ikke finder afgørelsen tilfredsstillende.