Ind- & Udflytninger - Hvem gør hvad?

Hvor meget tager udlejer af mit depositum, hvem hæfter for tabte nøgler, skal jeg virkelig male op efter kun 6 måneder?

  • Tips
  • Skrevet af Propstep Staff
  • Sidst opdateret 08 Feb 2024
Ind- & Udflytninger - Hvem gør hvad?

Den største usikkerhed for rigtig mange lejere ligger i uvisheden omkring tilbagebetaling af depositum fra udlejers side. Der har været rigtig mange artikler om udlejere som forsøger, at gøre krav på lejers depositum, trække hele beløbet, selvom lejemålet blev fint overdraget og ikke mindst tviste omkring, hvad er korrekt malet og rengjort. Desværre er der sandhed i nogle af historierne, men det er meget sjældent tilfældet i det professionelle ejendomsmarked. Regelsættet er ikke til at tage fejl af og det er vores opfattelse, at administratorer, som ofte laver ind og udflytninger, laver et rigtig godt stykke arbejde for både udlejer og lejer.

Indflytning

Ved overtagelsesdagen, som er noteret i lejekontraktens §2 og ofte ligeså i §11, skal der udarbejdes en indflytningsrapport med tilhørende billeder samt overdrages nøgler. Både du eller en repræsentant skal være tilstede og det samme gør sig gældende fra udlejers side. Rapporten skal beskrive lejemålets faktiske stand. I Propsteps udlejninger er alle boliger istandsatte, men det betyder ikke, at man ikke kan finde små fejl og mangler, som en liste der sidder løst eller en dør som knirker. Dette noteres i indflytningsrapporten. Både rapporten og billederne er væsentlige og skal gemmes og bruges igen ved udflytningen. Som lejer har du mulighed for at gøre brug af en 14 dages “indsigelsesmulighed”. Det betyder, at hvis du finder fejl/mangler efter indflytningsrapporten er underskrevet og 14 dage frem, har du lov til at melde disse til din udlejer. Om udlejer skal udbedre fejl/mangler eller om de blot skal noteres til information afhænger af “skadens” omfang.

Som regel bliver lejer anført som værende den, der har den indvendige vedligeholdelse. Det betyder i sagens natur, at lejer skal holde lejemålet “anstændigt” ved lige. Eksempelvis male, tømme vandlås, holde det lejede rengjort, fjerne hår og snask fra håndvask, oliere bordplader, smøre låse osv.

Er lejer ansvarlig for de tekniske installationer (sjældent) skal lejer ligeledes vedligeholde disse.

Udflytning

Når lejer har opsagt lejemålet eller af anden grund skal fraflytte, skal udlejer og lejer lave en gennemgang sammen. I de fleste lejemål på Propstep, skal lejer fraflytte 14 dage før udflytningsdatoen og betale husleje i perioden, mens håndværkere istandsætter boligen før den nye lejer flytter ind. Mange lejere finder det “underligt” at skulle betale for 14 dage, hvor de ikke må bo i lejemålet, men det er altså konditionen. Fordi en udlejer ikke skal/vil spilde tomgang på istandsættelse af lejers slid.

Rapporten skal igen notere standen og eventuelle fejl og mangler. Normalen er, at når I går rundt sammen, bliver skader/fejl bekræftet og udlejeres repræsentant kan ret hurtigt give et overslag på skaden. I mange tilfælde kan udlejer fremkomme med et overslag på istandsættelsen inden man som lejer fraflytter, hvilket i mange tilfælde kan være rart for lejer.

Lad os sige, at din bolig var 100% nymalet på samtlige målbare flader og du har boet i boligen i 3 år - så skal din bolig være 100% nymalet igen, i forlængelse af “normaliseringsprincippet” eller “normalistandsættelse":

I kontrakter indgået efter den 01.07.2015 kan udlejer dog kun kræve normalistandsættelse ved lejers fraflytning.

Begrebet om normalistandsættelse ved fraflytning står faktisk ikke i lejeloven, men er forklaret nærmere i almenlejelovens § 26, stk. 2:

”§ 26, stk. 2. Ved fraflytning af boligen gennemføres for lejerens regning en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring."

Hvis der er behov for det, kan udlejer også kræve slibning og lakering af gulve, men det afhænger af gulvenes tilstand ved indflytning sammenlignet med gulvenes tilstand ved fraflytning. Det er med andre ord en vurderingssag mellem lejer og udlejer.

Sidst men ikke mindst for at vende tilbage til, at de professionelle udlejere ikke er ude på at tage lejere ved næsen. Du kan nemlig altid få din sag prøvet ved dit kommunale klagenævn. Sagen kan indbringes, hvis du er uenig i udlejeres refusion/opgørelse.