Indflytningsrapport

Når du skal leje et lejemål af en udlejer som har mere end ét lejemål, skal der altid afholdes et indflytningssyn jf. Lejeloven. Det vil sige, at hvis udlejer er privat og kun har ét lejemål, er der ikke krav om et indflytningssyn – dette kan dog altid anbefales.

Et indflytningssyn afholdes når du flytter ind og typisk i forbindelse med overdragelse af nøgler. Indflytningssynet foretages af udlejer eller af en repræsentant fra udlejer. I forbindelse med indflytningssynet udarbejdes en indflytningsrapport, som i store træk angiver hvilken stand lejemålet er i. Her gennemgås maling, eventuelle skader, gulvets stand, loft, vinduer, lister, døre osv. Indflytningsrapporten er både lejer og udlejers bevis for, hvilken stand lejemålet blev overtaget i – dette betyder at indflytningsrapporten er bevisbyrde for, hvis der skulle opstå eventuelle tvist ved fraflytning. Indflytningsrapporten er som udgangspunkt skriftlig, men kan også bestå af billeder, hvis der findes frem til nogle fejl og mangler.

Det er udlejers ansvar, at du som lejer får en fysisk kopi af indflytningsrapporten – såfremt lejer er forhindret i at møde op til indflytningssynet, skal udlejer aflevere rapporten senest 2 uger efter indflytningssynet. Overholdes denne frist ikke, har udlejer ikke krav på istandsættelse ved fraflytning, medmindre skaderne skyldes misligholdelse.

Lejer har fra lejeforholdets start, 14 dage til at meddele udlejer om fejl og mangler der ikke er opdaget ved indflytningssynet. Efter de 14 dage, mister lejer rettigheden til at gøre fejl gældende – herfor er det lejer som har bevisbyrden for at de fejl og mangler er fremsat for udlejer inden for tidsfristen. Disse fejl og mangler skal opgives skriftligt til udlejer, og nå frem til udlejeren indenfor 14 dage.