Lejeloven

Lejeloven er en dansk lov, der gælder for leje af beboelseslejemål – loven gælder ikke almene boliger, erhvervslejemål og sommerhuse, men gælder både privat- og professionel udlejning. Formålet med loven er at beskytte lejer, ved at sætte grænser for hvor meget en udlejer eksempelvis må tage i husleje, depositum, vedligeholdelse mm. Loven omhandler derfor de regler og love som både lejer og udlejer skal overholde, når der udlejes en lejebolig.

Nogle af de mest væsentlige punkter indenfor lejeloven er:

Lejekontakten

Lejekontrakten er den skriftlige aftale mellem udlejer og lejer og omhandler de regler og forpligtelser lejer og udlejer har i forhold til lejemålet. Hverken lejer eller udlejer må misligholde lejekontrakten.

Vedligeholdelse

Lejelovens kapitel 4 vedrører vedligeholdelse.

Det er udlejers ansvar at holde ejendommen og lejemålet ved lige, herunder afløb, lyskontakter, gas, vand, varme og udluftning. Udlejer har derudover pligt til at ordne udendørsområder og fællesindretninger. I lejekontrakten står der hvorvidt indvendig vedligeholdelse er lejers ansvar eller ej. I de fleste tilfælde skal lejemålet fraflyttes i samme tilstand, som den er indflyttet.

Ændringer af lejevilkår

Lejelovens kapitel 8 vedrører regler om ændring af lejevilkår.

Opsigelse af lejemålet

Hvis din lejeaftale er tidsbestemt, ophører lejemålet uden opsigelse ved den aftalte lejetids udløb. Dette betyder, at du skal fraflytte lejemålet inden lejeaftalen er udløbet. Udlejer kan ikke opsige lejer, medmindre der er opstået misligholdelser i lejeaftalen. Misligholdelser betyder, at lejer ikke har overholdt de skrevne regler i lejekontrakten. Dette kan eksempelvis være, hvis lejer har udlejet gennem Airbnb eller holdt husdyr, og dette ikke er tilladt i lejemålet.

Hvis lejeaftalen derimod er på ubestemt tid, kan lejer opsige lejemålet når som helst, dog med et tidsbestemt varsel, som står skrevet i lejekontrakten.

Det er vigtigt at pointere at lejeloven indeholder mange flere punkter end nævnt ovenfor, disse er blot nogle af de mest anvendte og kendte områder.