Lejekontrakt

En lejekontrakt er en aftale mellem lejer og udlejer, som benyttes når der skal udlejes boliger, biler eller andre genstande.

En lejekontrakt er en skriftlig aftale mellem udlejer og lejer, hvorpå lejer forpligter og godkender de lejevilkår udlejer har sat for lejemålet. I Danmark benyttes ofte en standardkontrakt typeformular A9. Lejekontrakten har til formål at sikre både udlejer og lejers rettigheder og indeholder blandt andet:

  • Lejers og udlejers navn
  • Fakta om lejemålet, herunder adresse, størrelse, inventar, stand mm.
  • Oplysninger om lejeforholdet såsom overtagelsesdato, om lejemålet er tidsbestemt, husleje, depositum, betailingsforhold mm.
  • Regler for vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning, husdyr og husorden
  • Særlige forhold

En lejekontrakt består af to sæt, ét til udlejer og ét til lejer, så lejer altid kan finde svar om forpligtelserne uden at skulle kontakte udlejer. Lejekontrakten er bindende når begge parter har skrevet under og gælder fra det tidspunkt lejer flytter ind i lejemålet – det er herfor ikke muligt at ophæve aftalen før tid.

Lejekontrakter kan virke uoverskuelige, da de er lange og indeholder en masse informationer og punkter. I de fleste lejekontrakter er de første §1-10 stort set ens, hvor der beskrives i punktform hvilke regler der er. Et af de vigtigste punkter at gennemlæse inden en underskrift er §11, da denne omhandler særlige vilkår, hvor udlejer har mulighed for at skrive sine egne krav til lejemålet. Dette punkt kan omhandle en lang række undtagelser, tilføjelser og forpligtelser i forhold til de øvrige punkter i kontrakten og det er dermed vigtigt at læse igennem for ikke at underskrive nogle urimelig krav.