Fraflytningsrapport

Når du fraflytter et lejemål, har du som lejer pligt til at aflevere i samme stand som ved indflytning. Når lejer har opsagt lejemålet og skal fraflytte boligen, er det vigtigt at være opmærksom på de regler og tidsfrister, som er forbundet med et fraflytningssyn, fraflytningsrapport samt fraflytningsopgørelse.

Fraflytningsrapporten er en rapport ligesom tilflytningsrapporten, som i store træk er en oversigt over standen af lejemålet når man fraflytter – dette har betydning for, hvad du som lejer skal hæfte for, og dermed hvor stor en udgift der er til at udbedre skader og mangler.

Der er ligesom tilflytningssynet to scenarier:

Hvis din udlejer har mere en ét lejemål, skal udlejer altid lave et indflytnings- og fraflytningssyn. Fraflytningssynet skal være sket indenfor 2 uger efter, at udlejer er blevet bekendt med, at lejer flytter ud. Overholdes den fastsatte tidsfrist ikke, kan udlejer miste muligheden for at forlange, at lejer betaler for udbedring af fejl og mangler jf. Lejeloven.

Såfremt at udlejer kun har ét lejemål, har han ikke pligt til at afholde hverken indflytnings- og fraflytningssyn, men skal i stedet meddele lejer sine krav til istandsættelse indenfor 2 uger fra lejers fraflytningsdato. Hvis denne tidsfrist ikke overholdes, kan udlejer miste muligheden for at kræve, at lejer betaler for udbedring af fejl og mangler.

Hvis udlejer har pligt til at afholde et fraflytningssyn, bliver der ved dette udarbejdet en fraflytningsrapport, hvori det aftales hvad der skal istandsættes i lejemålet – denne opholdes ofte med indflytningsrapporten, således at lejer ikke skal betales for tidligere fejl og mangler. Når rapporten er blevet udarbejdet, skal både lejer og udlejer underskrive – her er det dog vigtigt at du som lejer ikke underskriver noget, uden at være helt enige med de krav udlejer stiller i rapporten. Hvis du er uenig eller er forhindret i at deltage i fraflytningssynet, skal du have rapporten fra udlejer senest 2 uger efter synet.

Udlejer må kun medtage udgifter til istandsættelsen i forhold til det, der er angivet i fraflytningsrapporten – på nær hvad der kategoriseres som ”skjule mangler” – dette er mangler som ikke har kunne opdages eller ses ved fraflytningssynet. Dette skal dog ligesom resten af istandsættelsen noteres i flytteopgørelsen som skal indeholde en opgørelse for, hvad de økonomiske udgifter i istandsættelsen indebærer.