Vedligeholdelseskonto

lejekontrakten side 1 fremgår det om dit lejemål er omfattet af en A- eller B ordning.

En A-ordning betyder at lejemålet er istandsat ved indflytning og at lejer derfor har pligt til at normal istandsætte lejemålet ved fraflytning – det betyder derfor også at lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt.

En B-ordning betyder at lejemålet er overtaget af lejer, uden at være blevet normalistandsat og udlejer har derfor den indvendige vedligeholdelsespligt. Dette sker, idet at der ved en B-ordning er tilknyttet en vedligeholdelse konto til boligen, som udlejer løbende, skal sætte penge ind på, som skal blive brugt at normalistandsætte og vedligeholde lejligheden.

En vedligeholdelseskonto er derfor udlejers måde at sikre, at der altid er penge til vedligeholdelse, kontoen tilhører derfor boligen og ikke dig som lejer. Hvis du har en vedligeholdelseskonto, indbetaler du hver måned til denne konto, dette blev i 2019 reguleret til at være 45 kr. pr. m2 om året.

Dette beløb går til indvendig vedligeholdelse, såsom maling, tapetsering og lakering af gulve – hvis saldoen er større end 3 års hensættelser, kan pengene bruges til andre og større vedligeholdelser såsom udskiftning af fliser, køkkenbordplade osv.

Hvis din udlejer ikke har vedligeholdt de områder du som lejer gerne vil have lavet, har du mulighed for selv at udføre vedligeholdelsesarbejdet for de penge der står på kontoen. Dette skal udlejer godkende. Vær dog opmærksom på, at såfremt udgifterne overstiger beløbet på vedligeholdelseskonto, skal du selv betale differencen – og derudover bliver du ikke betalt for den tid du arbejder.