Almene boliger i det danske projektbyggeri

Der opføres en stor mænge nye boliger, som almene boliger.

Almene boliger i det danske projektbyggeri

I Danmark findes der omtrent 550.000 almene boliger. Boligformen udgør altså en femtedel af den samlede danske boligmasse, og fylder samtidig en del i det danske projektbyggeri.De almene boliger er attraktive for en række af de involverede parter, og er at finde over hele landet. I blogindlægget her, gennemgår vi de kendetegn der karakteriserer den almene bolig, de typer almene boliger du kan støde på, og ser nærmere på en række af de nye, almene projektbyggerier.

Hvad er en almen bolig?

En almen bolig er en lejebolig ejet og administreret af boligadministratorer eller boligselskaber. Boformen tager udgangspunkt i et beboerdemokrati, hvor beslutninger om ejendommene tages i fællesskab, beboerne imellem. Det er også hér, at den fælles husorden fastsættes – oftest i forbindelse med løbende afholdte afdelingsmøder. De almene boliger er for både unge, gamle og dem derimellem, og hvor din indkomst ikke er altafgørende, er det i stedet din placering på ventelisten, der er afgørende for, hvorvidt du kan få en bolig. Der eksisterer ofte specifikke boligforeninger og tilhørende ventelister for enkelte byggerier eller bydele. På Propstep kan du danne dig et overblik over de nye almene projektbyggerier, og finde henvisninger til de foreninger der driver de enkelte ventelister. Det er ikke tilladt for nogen at tjene penge på huslejen i almene boliger. Huslejen går primært til at dække omkostninger ved vedligeholdelse og reparation af boligen og de dertilhørende bygninger og arealer. Går din bolig ’i stykker’ får du altså ingen ekstra udgifter. Almene boliger har til formål at sikre attraktive boligforhold for alle danskere. Kommunen bidrager derfor med 10% ved opførelsen af byggeriet, og råder som resultat heraf over hver fjerde bolig. Kommunen har dermed ret til at anvise de pågældende boliger til eksempelvis borgere med særlige behov. De almene boliger er med andre ord attraktive for flere parter, med både potentielle indflyttere og kommunen som interessenter i ejendommen. Dette er én af grundene til, de almene ejendommes andel i det danske projektbyggeri. En anden faktor der her spiller ind, er de enkelte kommuners ret til at kræve, at 25% af det nye boligbyggeri skal udgøres af almene boliger. Hensigten er således at skabe byer og bydele, hvor indbyggere med både højere og lavere indkomster kan leve side om side.

Almene boligtyper

Familieboliger

  • Alle kan søge om almene familieboliger, uanset om du er ung, gammel, single eller en større familie. For at komme i betragtning til en almen familiebolig skal du på venteliste hos et boligselskab – det koster 190 kr. årligt. Ungdomsboliger
  • Ungdomsboliger er for indflyttere der er optaget eller opskrevet på et studie. Boligerne kan kun bebos mens du er under uddannelse, og skal fraflyttes senest 3 måneder efter endt uddannelse. Ventelisten er gratis. Ældreboliger
  • Ældreboliger skal søges hos den pågældende kommune, da det er denne der anviser de enkelte boliger.

Almene projektbyggerier

Selvom der er flere parter involveret i opførelsen af nye, almene byggerier, er projektudlejningerne karakteriseret af spændende arkitektur og stor diversitet. Som eksempel kan Bryggerhuset på Nørrebro nævnes. Byggeriet huser 81 almene ungdomsboliger og ligger placeret centralt på Nørrebro. Af andre eksempler kan de 50 almene familieboliger i Ørestad-byggeriet Ved Kanalen, med sin imponerende facade og høje energieffektivitet nævnes, samt Generationernes Hus i Aarhus’ nye bydel Aarhus Ø, hvor både almene familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger blandes i ét, enormt projekt mellem boligforeningen og kommunen. På Propstep finder kan du finde alle de nye og kommende almene projektbyggerier, hvad end du er på udkig efter familie-, ældre-, eller ungdomsboliger.

Find det byggeri der matcher dine behov, og tilmeld dig interesselisten for at holde dig opdateret om projektet.