Opladning af el-biler ved nybyggerier

Få råd og tips hos Propstep om el-biler ved nybyggerier.

Opladning af el-biler ved nybyggerier

Har du en el-bil og en drøm om at flytte til en af de nye og lækre byggerier? Så læs med her - dette indlæg vil nemlig give dig et overblik over og indblik i, hvad situationen er med ladestandere til el-biler ved nybyggerierne.

Den 19. december 2019, vedtog Folketinget en ændring i byggeloven. Denne ændring giver i store træk, boligministeren hjemmel (dvs. retslig bemyndigelse) til at fastsætte regler om etablering af ladestandere i forbindelse med nybyggerier. Dette betyder, at et nybyggeri ifølge denne ændring skal etablere eller forberede en etablering, på hver tiende parkeringsplads knyttet til byggeriet.

Med denne ændring skal Danmark gå fra 2.500 ladestander til 22.000 frem til 2025.

Så hvad betyder det for dig?

Denne lovændringer giver boligministeren mulighed for at stille krav til både offentlige, men også private bygningsejere – så det bliver muligt at oplade sin el-bil ved sit hjem.

Der er dog tre ting, som vi vil fremhæve:

  • Ladestanderne har blot krav på at blive etableret frem mod 2025, hvilket derfor betyder, at du som boliglejer i et byggeri som står færdigt i 2021, ikke nødvendigvis kan oplade din el-bil fra indflytningsdatoen. Derudover skal etableringen eller forberedelse til etableringen af ladestander, kun fremgå på hver tiende parkeringsplads, så der er chance for, at der ikke er plads til alle el-biler i byggeriet.

  • Kravet er udelukkende stillet til nybyggerier, hvilket betyder, at allerede eksisterende byggerier, ikke er tilknyttet kravet, og derfor ikke har pligt til etablering.
  • Kravet omfatter ikke blot nybyggerierne, men også offentlige parkeringspladser. Det betyder derfor, at såfremt din bolig er placeret ved offentlige parkering bestående af mere end 20 parkeringspladser, vil der blive anlagt én ladestander pr. tyvende plads.

Kan du gøre noget, hvis du ikke er omfattet af kravet?

Hvis dit boligselskab eller nybyggeri ikke er omfattet af kravet, eller ikke har planlagt at etablere en eller flere ladestanderer, kan du prøve at kontakte dit boligselskab eller en leverandør, om muligheden for etablering. Det er også muligt at kontakte en advokat, for at hører nærmere om ændringen og kravet til ladestanderne.