Få en billig energimærkning

Dette indhold er sponsoreret.

 • Sponsoreret
 • Skrevet af Propstep Staff
 • Sidst opdateret 18 Jan 2024
Få en billig energimærkning

Vidste du godt at energimærket er lovpligtigt? Så står du enten og skal sælge dit hus eller lejlighed, er det meget vigtigt med en energimærkning af din bolig. Gennem en energimærkning kan du også nemmere finde frem til mulige forbedringer på din bolig, hvilket kan være med til at øge salgsprisen. Du skal dog være opmærksom på, at prisen for en energimærkning kan variere afhængigt af, hvilket firma du gør brug af. Herunder kan du bliver klogere på energimærkning og priser herpå.

Hvad er et energimærke?

Nu ved du at en energimærkning er lovpligtig, men ved du egentlig, hvad det er og hvad den dækker over? Et energimærke er en samlet vurdering af din boligs energimæssige stand. Energimærket beskriver, hvad det forventede energiforbrug er, samt hvordan energiforbruget kan reduceres med diverse forbedringer og energioptimeringer af boligen. Det er en energikonsulent, der udfører energimærkningen, som blandt andet kan være en energispecialist eller en byggesagkyndig. Den udsendte fagperson vil foretage en gennemgang og måling af din boligs energimæssige forbrug og tilstand, hvorefter vedkommende vil skrive dette ind i en mærkning, som en rapport.

Gyldigheden af energimærke

Gyldigheden på på energimærkningen er forholdsvis lang, dog kan denne godt variere på baggrund af, hvornår mærket er udarbejdet. Hvis du har fået dit energimærke lavet efter 1. september 2006 og før 1. februar 2011, så gælder dette i 7 år. Men hvis du har fået et energimærke efter 1. februar 2011 så har det en gyldighed på op til 10 år.

Indhent tilbud og opnå den bedste pris

I Danmark findes der mange forskellige firmaer, som alle tilbyder energimærkninger af boliger. Der er fastsat en grænse for, hvor meget disse firmaer må opkræve for at lave en energimærke til din bolig. Der er dog fortsat penge at spare ved at vælge den rette leverandør, og en god ide er at indhente tilbud fra forskellige firmaer og sammenligne tilbuddene. På nettet kan du finde tilbudstjenester, som kan gøre lige netop dette for dig, så du er fri for bruge tiden og energien herpå.

Den maksimale grænse

Som skrevet er det bestemt ved lov, at man skal have en energimærkning på sin bolig. Prisen for energimærkninger af bygninger svinger dog lidt fra år til år, hvilket skyldes de øvre grænser for priserne, som fastsættes politisk. Den 1. januar 2022 så den maksimale honorargrænse for energimærkning pris ud som følgende:

 • 6.284 kr. inkl. moms for en bygning på under 100 m2
 • 6.915 kr. inkl. moms for en bygning på 100-199 m2
 • 7.542 kr. inkl. moms for en bygning på 200-299 m2
 • 1.137 kr. inkl. moms for et enfamiliehus uden bygningsgennemgang. Hvis din bolig er over 299 m2, findes der ingen øvre honorargrænse og firmaerne må derfor selv prissætte deres energimærkning. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at pr. 1. januar hvert år vil forefinde en prisregulering. Fra 1. januar 2022 nedsættes maksimumhonoraret med følgende:
 • 1.248 kr. inkl. moms, hvis du har et energimærke udført i henhold til reglerne om energimærke fra 1. september 2006
 • 375 kr. inkl. moms, hvis din ejendom er opført efter 1. januar 1980
 • 251 kr. inkl. moms, hvis din energikonsulent modtager tegninger, som indeholder information om rørlængder- og dimensioner samt isoleringsstykker.

De forskellige energimærker

Ved udarbejdelse af en energimærkning, resulterer det i en samlet vurdering og et energimærke af en bestemt karakter. Denne karakter er med til at give eventuelle købere en idé om, hvordan boligens energimæssige stand er. Skalaen for energimærkninger løber fra G til A, hvor der i A klassen er øvrige tre mærker, A2010, A2015 og A2020. G er det dårligste energimærke, hvor A2020 er det bedste. Jo bedre energimærke din bolig får, desto mere energivenlig er din bolig, og dermed kan du få en højere salgspris. Din energimærkning har to primære formål - det ene er af obligatoriske årsager, og er med til at sikre køber, det andet formål kan bruges af dig som sælger til at forbedre boligen. Du behøver dog ikke at få udarbejdet et energimærke, hvis der er tale om en af følgende boligtyper:

 • Sommerhuse, som ikke er nybyggede
 • Tilbygninger til boligen
 • Kolonihavehuse
 • Udhuse
 • Carporte
 • Garager
 • Fritliggende bygninger under 60 m2
 • Bygninger, som efter aftale skal rives ned efter handlen
 • Visse fredede bygninger Når energimærkningen skal udarbejdes, tages der blandt andet højde for typer af vinduer, om der er isoleret ordentligt og boligens alder. Der er dog også en række ting, som der ikke vil blive taget højde for og som du derfor netop skal være opmærksom på. Det gælder blandt andet de forbrugsmønstre, der er eller måtte komme med boligen såsom længden på dine bade. Der tages heller ikke højde for andre eksterne faktorer som vejret. Så hvis det er været en ekstra hård, lang og kold vinter året før, vil der ikke tages hensyn hertil, da energimærkningen kun bygger på generelle antagelser.

Relaterede artikler