Allébyen – Bindesbøll Byen

  • Aarhus
Ikke startet
Under opførelse
Delvist færdig
Færdig

Beskrivelse

Allébyen er nogle nybyggede boliger i Bindesbøll Byen, der er en nyopført by i Risskov, der er bygget op omkring det psykiatriske hospital. Bindesbøll Byen har adskillige historiske bygninger, der vil blive lavet til café, restaurant mm., men primært boliger. Herudover vil der også blive opført en masse byggerier med boliger. Disse vil blive bygget ud fra en grundstruktur, men hver især skille sig ud i arkitektoniske udtryk.

Den mere urbane del af Bindesbøll Byen

Denne del af Bindesbøll Byen er den tættest bebyggede, og Allébyen har derfor en udpræget bymæssig karakter. Her bygges der i højden modsat andre bydele i Bindesbøll Byen. Her vil der være fire etager og undtagelsesvis i fem etager i hyggelige karréer, der samler sig om grønne gårdrum. Allébyen placerer sig ud til Bindesbøll Byens hovedakse, der strækker sig fra Renæssancebyen og hele vejen igennem Allébyen.

Alléen, der går rundt om bygningerne i Allébyen, bliver den nye bydels livsnerve og hovedankomstvej for biler, cykler og gående. Aksen får en grøn karakter, mens de allerede eksisterende allétræer vil blive bevaret.

Byggeriet af Allébyen er delt mellem flere bygherrer og dermed kommer byggeriet til at ske i flere etaper, hvor det første er sat til at begynde i 2019 og sidste etape går i gang i 2021.


Beliggenhed


Lignende byggerier


Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Yderligere infomation

Bygherre
Lærernes Pension, PKA A/S
Arkitekt
Arkitema Architects
Ingeniør
Sweco A/S
Totalentreprenør
KPC Herning A/S
Byggestart
01/01/2019


Udvalgt byggeri