Hvad skal du være opmærksom på i en nystiftet ejerforening

3. oktober 2019
Hvad skal du være opmærksom på i en nystiftet ejerforening

Når du køber et projektsalg, bliver du automatisk medlem af ejendommens nystiftede ejerforening. Her kan der være en række forskellige faktorer, som er vigtige at være opmærksom på. Læs vores blogindlæg og få et par gode råd med på vejen fra Jeppe Schou-Holtet, som er direktør i VOPA Ejendomsadministration.

Fællesbidraget

Størrelsen af fællesbidraget til ejerforeningen påvirker prisen på en ejerlejlighed. Som køber af en ejerlejlighed bør du således være opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er en fordel med meget lave fællesbidrag, da det hurtigt kan betyde, at bidragene i nær fremtid må forhøjes, fordi de ikke dækker ejendommens nødvendige drift- og vedligeholdelsesudgifter.

Driftsbudgettet

Som projektudvikler har man et økonomisk incitament til at udarbejde budgetter med lave fællesudgifter, da prisen for boligen så kan sættes højere. Som potentiel ny køber/ejer bør man således være opmærksom på følgende i relation til købet. Når man køber en ejerlejlighed i en nystiftet forening, bør man forholde sig kritisk til det udarbejdede driftsbudget, der angiver de økonomiske forhold i foreningen.

Har man i budgettet husket udgiften til fælles el, trappevask, realistiske udgifter til renovation og snerydning. Er der udgifter til vicevært, administrator og revisor med i budgettet. Når man gennemgår budgettet, skal man lige ledes være opmærksom på ejendommens forsikring. Er der tegnet en ejendomsforsikring der er billig, er der formenligt en stor selvrisiko, og denne selvrisiko skal jo betales, enten af en ejer der uforvarende har forvoldt skade, eller af foreningen.

5 simple huskeregler for at undgå udsving i ejerbidraget:

  • Er stiftelsesbudgettet afstemt i forhold til et realistisk fremtidig driftsbudget for ejerforeningen
  • Er serviceaftaler indarbejdet i driftsbudgettet fra ibrugtagningstidspunktet
  • Er der afsat udgifter til advokatbistand og andre rådgivere de første par år
  • Er administrator, revisor og advokat som er tilknyttet foreningen uafhængig af bygherres interesser
  • Er udgifterne i budgettet blevet forventningsafstemt med ejerne på generalforsamlingen

Grundfond

Et andet punkt man bør være opmærksom på, er om der foreligger forslag om at oprette en grundfond – en grundfond skal bruges til større vedligeholdelsesmæssige omkostninger i fremtiden. Det kan være svært for en ny ejer, at se fornuften i at spare op i foreningen, men som ejer af en ejerlejlighed, vil den opsparede formue i foreningen, påvirke salgsprisen positivt. Som administratorer vil man se på, om der foreligger en vedligeholdelsesplan, da dette er med til at give budgetsikkerhed for op til en 10 årig periode.

 

Jeppe Schou Holtet

 

Med VOPA som ejendomsadministrator får I alt under ét tag og vi tager os af hele ejendommen. I får en fast kontaktperson, så I altid ved hvem I skal kontakte. Vi leverer en unikt tilpasset løsning til netop jeres ejerboligforenings behov, og vi garanterer høj faglighed og engagement. Derudover får i også mulighed for en online webløsning til både bestyrelsen og beboerne.

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *