Overvejer du at købe en projektbolig? Benyt dig af en boligadvokat

6. februar 2019
Benyt dig af en boligadvokat

Går du og drømmer om at købe en projektbolig, men du er ikke helt sikker på om det er for risikofyldt? Der er ingen grund til at lade sig skræmme af eventuelle risici – de risici er der råd for at imødekomne. Det er altid en ualmindelig god idé at inddrage en boligadvokat ved køb af projektboliger, da man her kan sikre sig en sikker og succesfuld bolighandel. Hos Nybygget samarbejder vi med boligadvokat Jackie Phillip, som har lavet denne guide til hvad du som køber kan gøre for at gennemføre en succesfuld bolighandel. 

Hvad er et projektkøb af en bolig?

Når du foretager et projektkøb, så investerer du i en bolig der endnu ikke er opført, og som der udelukkende eksisterer på bygherrens tegninger og planer. For at give køberen af projektboligen en idé om, hvad vedkommende er ved at investere i, så opføres der ofte en prøvebolig. Her kan projektkøberen danne sig en fornemmelse af den bolig han er ved at investere i. Det er dog ikke ved alle projekter tilfældet, at bygherren har mulighed for at opføre en prøvebolig. Her køber man således udelukkende på baggrund af salgsmaterialet, illustrationer og tegninger. Om der er opført en prøvebolig eller ej, så er det fortsat uhørt vigtigt at agere forsigtigt, således man som køber, ikke får uventede overraskelser, når boligen er klar til overdragelse.

Benyt en boligadvokat til gennemgang af købskontrakten

Eftersom man ved projektsalg, ikke har mulighed for at se boligen man køber på forhånd, så er det meget vigtigt at gennemlæse det udleverede salgsmateriale grundigt, før man underskriver en bindende salgsaftale. Her bør du som køber rådføre dig med en boligadvokat. Det særlige ved nybyggeri er, at man ikke kan tegne en ejerskifteforsikring. Det er derfor ved nybyggeri, om end muligt, endnu mere vigtigt at gennemgå købsaftalen, hvad enten man er førstegangskøber eller ej. Anvendelse af en boligadvokat, kan på det kraftigste anbefales, eftersom boligadvokaten kan indføre et såkaldt advokatforbehold, der betyder at købsaftalen først er gældende, når netop boligadvokaten har godkendt denne. Husk derfor altid at have et advokatforbehold inden du underskriver en bindende købsaftale.

Hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma varetager vi dit boligkøb fra start til slut. Vi sørger for grundigt at gennemgå dine købsdokumenter, og lader dig kun underskrive dem, såfremt de findes acceptable. Vi udarbejder desuden et tillæg til købsaftalen, hvori forhold der skal indføres eller forhandles på plads med sælger og mægler fremgår. Det er muligt at finde billige boligadvokater, hvor prisen ikke er et udtryk, for det kvalitetsniveau der kan forventes. Søger du en erfaren boligadvokat, med mere end rimelige priser, så læs med nedenfor.

Sådan forløber et projektkøb

Et projektkøb er en lang proces, og står på lige fra du underskriver købsaftalen, til boligen er indflytningsklar. Undervejs kan der forekomme forsinkelser, der kan betyde en senere overdragelsesdato. Du kan sågar som projektkøber, komme ud for at overdragelsesdatoen rykkes indtil flere gange, skulle der opstå hændelser, der forsinker byggeriet. Det skal man som projektboligkøber være indstillet på som et vilkår.

Ikke senere end på overtagelsesdagen, skal boligen gennemgås med en repræsentant fra sælger, og du bør som køber inddrage en uafhængig byggesagkyndig. På den måde sikrer du dig, at boligen ikke har fejl og mangler, som ikke bliver opdaget.

Alt afhængigt af købsaftalen, vil det som køber være muligt at udskyde overtagelsesdagen, ved fund af større mangler i projektboligen. Man kan desuden som køber gardere sig mod sådan en situation, ved at få vedtaget i købsaftalen, at man har ret til at tilbageholde et beløb, svarende til udgifterne til udbedring af eventuelle fejl. Det kan som køber være en fordel at få tildelt en såkaldt dagsbod, ved eventuelle forsinkelser. En dagsbod er en forudbestemt takst, som sælger ganger med antallet af dage byggeriet er forsinket. På den måde, bliver man som køber tilgodeset økonomisk, til eventuelt at dække gener en forsinkelse kunne tænkes at resultere i. Dette er et forhold, som din boligadvokat vil sørge for at få tilføjet til købsaftalen.

Når projektboligen er klar til overtagelse, og gennemgangen med sælger og ekstern byggesagkyndig er gennemført, så bliver der udarbejdet en afleveringsrapport. Her skal enhver mangel fremgå klart og tydeligt, eftersom den både skal underskrives af køber og sælger.

Økonomi

Nyere lovgivning betyder, at købsaftaler har en bestemmelse, der dikterer at køber som minimum skal indbetale 5% af projektboligens købesum. Denne indbetaling falder så snart købsaftalen er gået igennem. Det sker typisk på baggrund af den længere ventetid, der er ved køb af projektboliger. Afhængigt af dit pengeinstitut, kan det vise sig at være en stor omkostning at skulle stille bankgarantien, for den resterende købesum. Det kan derfor i sådan en situation, godt betale sig at indhente en pris ved forskellige pengeinstitutter, da udgiften kan variere.

På overdragelsesdagen, erstattes bankgarantien af en indbetaling af boligens resterende købesum. De øvrige 95% af projektboligens pris deponeres herefter i sælgers pengeinstitut.

Skulle du befinde dig i den situation, at din projektbolig planmæssigt først er indflytningsklar i 2021 eller senere, så er der risiko for at du ender med at betale et højere beløb, end det oplyst i salgsopstillingen, såfremt mægleren ikke oplyser dig dette. Det skyldes en ny boligskattereform, der forventes at resultere i en kraftig stigning i ejendomskatten for ejerlejligheder. På trods af at mæglere har oplysningspligt om sådanne ændringer, så kan man som køber ikke altid vide sig sikker på at mægleren tager højde for sådanne ændringer. Hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma, sørger vi altid for at drøfte sådanne forhold i god tid, inden advokatforbeholdet udløber. På den måde ved vi altid hvad du som køber kan forvente, samt konsekvenserne af eventuelle ændringer.

Hvilke risici løber du ved projektkøb?

Ved køb af nybyggeri, bør man være særligt opmærksom på følgende forhold:

 • Har sælger tidligere haft succesfulde projektsalg? Kan være en vital indikator for, om projektet bliver realiseret eller ej.
 • Er selskabet bag projektsalget økonomisk solidt?
 • Hvad ville konsekvensen være, hvis sælger går konkurs?
 • Er der i lokalplanen angivet byggerier/tiltag, der kunne forringe værdien eller glæden ved den projektbolig, du har i sinde at købe?
 • I forlængelse af overstående; Tjek ALTID lokalplanen grundigt.
 • Kan sælger frit, uden dit sammentykke, ændre i materialevalg?
 • Kan sælger frit udskyde indflytningsdagen? I så fald – hvor skal du bo i mellemtiden?

Hvis du på trods af at have taget overstående forbehold, alligevel er havnet i en kedelig boligsituation efter overtagelsen, eksempelvis vedr. mangler, så er vi til enhver tid parate til at bistå dig, hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma. Typisk vil dine udgifter hertil, blive dækket af din retshjælpsforsikring, der almindeligvis indgår i en indboforsikring, som den fornuftige projektboligkøber har tegnet fra overtagelsesdagen.

Overstående er blot få ting der kan resultere i kedelige konsekvenser ved køb af projektbolig. Det er derfor essentielt at have en kompetent boligadvokat tilknyttet et projektkøb, der uafhængigt kan rådgive dig som køber. Jackie Phillip & Co. Advokatfirma garanterer dig et succesfuldt og fejlfrit køb, og vil som din erfarne boligadvokat, navigere dig fra A-Z. Hos os finder du juridisk fagkyndighed af høj kvalitet, til lave priser.

Hvad er sagsgangen ved Jackie Phillip & Co. Advokatfirma ved et projektkøb?

Hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma, tilbyder vores dygtige personale landets mest overskuelige bolighandel, til de absolut bedste boligadvokatpriser. Vores rådgivning er koncentreret og specialiseret inden for adskillige områder vedrørende boligkøb.

Vi tilbyder dig:

 • Gennemgang af alt materiale i forbindelse med boligkøb – Alt fra købsaftale til servitutter etc.
 • Korrespondance mellem sælger og mægler, samt eventuelle tilføjelser til købsaftalen, i form af tillæg, således du som køber stilles bedst muligt.
 • En boligadvokat, der gennem hele processen er på din side. Vi kan således også assistere køber med fx. prisforhandling.
 • Udarbejdelse af et køberbrev. Et omfattende brev, typisk på 10-12 sider, hvor du på hverdagsdansk oplyses hvad du i virkeligheden køber.
 • Et møde på vores fantastiske kontor i Amaliegade, eller via telefonisk kontakt.
 • Vi afslutter dit køb, samt den endelige bolighandel. Her varetager vi alle processerne, samt al korrespondance med sagens parter, på dine vegne.
 • Skøde – og refusionsopgørelse er sælger normalt ansvarshavende for. Skulle dit køb afvige fra denne norm, står vi også til din rådighed her.

Hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma leverer vi en grundighed, man ikke finder hos andre på markedet. Vi sørger sikkert for at gennemføre et succesfuldt køb af din drømmebolig, og sørger for at alle krav og forventninger til handlen indfries.

Hos Jackie Phillip & Co. Advokatfirma, er prisen for en komplet bolighandel, typisk 10.000 kr. inkl. moms. Dette indbefatter alt fra A-Z, samt en ’No-Cure-No-Pay’ politik.

Er du i tvivl om bare det mindste, så skal du være mere end velkommen til at kontakte os. Så lover vi at besvare dine spørgsmål. Vi har mange års erfaring med køb af projektboliger, mens Advokat Jackie Philip tilmed har personlig erfaring, med køb af indtil flere projektboliger. Vi sørger for du får en vellykket og vigtigst af alt sikker bolighandel.

// Advokat Jackie Phillip, Jackie Phillip & Co. Advokatfirma

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *