Guide til

NærHeden

NærHeden er en helt ny bydel i Hedehusene. Kun 20 minutter fra København H og samtidig omgivet af naturskønne omgivelser og rekreative tilbud. Beliggenheden ved togstation og motorvejstilkørsel, betyder at bydelens indbyggere har glimrende infrastrukturelle forhold.

  • Kun 20 minutter fra København H

  • Fire forskellige bykvarterer

  • Glimrende rekreative faciliteter

Ingen ledige boliger netop nu

Boliger i NærHeden

Ingen ledige boliger netop nu

Hvad siger beboerne

Sammenhængskraften med det etablerede Hedehusene er faktisk fin ift. at vi er tidligt i projektet. NærHeden P/S gør meget i den forbindelse, ved at tilbyde gratis medlemskab af idrætsforeninger det første år, skoleklasser har undervisning i blandt andet By-haven, der afholdes borgermøder både for NærHedens beboere og dem rundt om. Vores børn leger med børn fra de etablerede områder, så vi kommer en del rundt og føler os allerede som en del af Hedehusene. I NærHeden ved alle hvem alle er, og vi hjælper og passer på hinanden.

Christina, 44 år

Christina, 44 år

Det mest attraktive ved NærHeden er, at det, som navnet indikerer, er tæt på både by og natur. Der er fem minutters gang til toget og fem minutters gang til naturområdet Hedeland. Med toget er du på Københavns Hovedbanegård på 20 minutter, hvilket jo nærmest er hurtigere, end hvis man bor i nogle dele af København. Derudover er der allerede nu et rigtig godt sammenhold beboerne imellem. En ting, som jeg har indtryk af, at der er i Hedehusene generelt.

Simon, 22 år

Simon, 22 år

Sammenhængskraften med det etablerede Hedehusene er faktisk fin ift. at vi er tidligt i projektet. NærHeden P/S gør meget i den forbindelse, ved at tilbyde gratis medlemskab af idrætsforeninger det første år, skoleklasser har undervisning i blandt andet By-haven, der afholdes borgermøder både for NærHedens beboere og dem rundt om. Vores børn leger med børn fra de etablerede områder, så vi kommer en del rundt og føler os allerede som en del af Hedehusene. I NærHeden ved alle hvem alle er, og vi hjælper og passer på hinanden.

Christina, 44 år

Christina, 44 år

Det mest attraktive ved NærHeden er, at det, som navnet indikerer, er tæt på både by og natur. Der er fem minutters gang til toget og fem minutters gang til naturområdet Hedeland. Med toget er du på Københavns Hovedbanegård på 20 minutter, hvilket jo nærmest er hurtigere, end hvis man bor i nogle dele af København. Derudover er der allerede nu et rigtig godt sammenhold beboerne imellem. En ting, som jeg har indtryk af, at der er i Hedehusene generelt.

Simon, 22 år

Simon, 22 år

Hvad der førhen tjente som industri- og landsbrugsareal, danner i dag rammerne for et ambitiøst projekt, hvor NærHeden P/S er i gang med at etablere fremtidens forstad. Forstaden NærHeden breder sig over 65 hektar og skal på sigt huse 8.000 indbyggere, samt en skole, kontorerhverv og meget andet.

Historien bag

Hvad er NærHeden?

NærHeden er et partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg – Et partnerskab der har til formål at bygge og udvikle fremtidens forstad.

NærHeden er beliggende på en 65 hektar stor byggegrund ved Hedehusene Station, hvor der i løbet af de kommende 10-15 år ventes etableret 3.000 boliger, der tilsammen skal huse 8.000 indbyggere.

Ud over de planlagte boliger skal fremtidens forstad desuden huse en skole, børneinstitutioner, liberalt erhverv, kontorerhverv, detailhandel, offentlig service og kulturfaciliteter. Herudover binder et grønt parkstrøg kaldet Loopet den nye bydel sammen med det eksisterende Hedehusene via to tunneller under banen.

Hensigten med etablering af NærHeden, er at sætte nye standarder for bæredygtig byudvikling med fokus på en nem hverdag og stærke fællesskaber for beboerne. For at skabe gode muligheder for nye fællesskaber opfører selskabet bag NærHeden op til fire kvarterhuse, som er moderne fælleshuse for beboerne med eksempelvis værksteder, gæsteværelser, fælleskøkken mv. NærHeden skal ikke blot være Københavns nye forstad, bydelen skal tilmed være med til at løfte det etablerede Hedehusene til et helt nyt niveau.

NærHedens 4 bydele

Green-Garden-set-fra-Loopet-1.jpeg

Havekvarteret

NærHeden rummer i alt fire by-kvarterer. Hvert kvarter repræsenterer forskellige boligtyper, og der vil derfor ved hvert kvarter være forskellige kvaliteter at værdsætte.

I Havekvarteret finder man NærHedens mest åbne og lave bebyggelser, hvilket resulterer i et roligt og luftigt område. Havekvarteret er NærHedens første etablerede kvarter.

luftfoto-forside.jpeg

Teglværkskvarteret

Teglværkskvarteret i NærHeden er karakteriseret ved, at kvarterets bebyggelse vil fremstå forskelligartet og blandet.

Teglværkskvarteret er inspireret af den tilstødende bebyggelse, Industribyen, hvor tætheden er lidt større end man generelt ser i Havekvarteret. Byggerierne i Teglværkskvarteret ventes opført mellem 2019-2021.

Stationskvarteret

Stationskvarterets ejendomme adskiller sig fra de lavere og åbne bebyggelser i Havekvarteret ved at fremstå højere og tættere placeret.

I Stationskvarteret har man tilmed blandet bolig og erhverv, da man her vil etablere ejendomme, hvori der kan drives kontorerhverv. Etableringen af Stationskvarteret starter i 2019.

Pige-ved-Sejlbjerg-Mose.jpeg

Søkvarteret

I NærHedens østlige del finder vi Søkvarteret, der er navngivet efter bydelens søer.

I Søkvarteret er bebyggelsen karakteriseret af, at man i højere grad har forsøgt at integrere landskabet og boligerne, hvilket munder ud i en relativ høj tæthed i bydelen.

Søkvarteret vil i fremtiden markere fuldførelsen af NærHeden. Byggeriet i den østlige del begynder i 2019 og slutter i 2023. Den sydlige del af Søkvarteret etableres mellem 2021-2025, mens den nordlige del af NærHeden begynder sin etablering i 2026.

Knudepunkter i NærHeden

Springcenter-Nærheden-II.jpeg

Springcenter NærHeden

I forbindelse med etableringen af boliger på det 65 hektar store område har Høje-Taastrup Kommune opført et morderne springgymnastikcenter i NærHeden.

I januar 2017 kunne Høje-Taastrup Kommune åbne dørene op til kommunens nye center for springgymnastik. Centeret er beliggende tæt på den kommende skole med placering ud til Loopet, der binder NærHeden sammen.

Springscenter NærHeden består af én springhal og to rytmesale. Hertil er der indrettet forældrelounge til de tålmodige forældre med udsigt over hele springcenteret. Bygningen tæller desuden et klublokale, mødelokale, depoter til opbevaring, omklædningsfaciliteter etc.

De primære brugere af Springcenter NærHeden er Høje-Taastrup Kommunes 4 gymnastikforeninger, der tilsammen har mere end 1000 medlemmer. I dagtimerne vil de to rytmesale benyttes af den kommende skole og ældreidrætten. Udenfor er der etableret et klatretårn med udsigtspost, der kan benyttes af alle, der gerne vil nyde udsigten over Hedehusene og NærHeden.

Byhaven.jpeg

Byhaven i Loopet

Det grønne parkstrøg Loopet løber gennem NærHeden og forbinder den nye bydel med det eksisterende Hedehusene. Loopet har cykel- og gangsti og flere opholds- og legearealer. Loopet opsamler regnvand fra området, og der vil derfor ofte være vand i de små vandløb i Loopet.

Fra Loopet er der nem adgang til den planlagte skole, springgymnastikcentret, dagligvarebutik og beboerhus.

I Loopet ligger den allerede indviede Byhave. Her kan beboerne i NærHeden låne de store og små havelodder for én sæson ad gangen. Har man ikke mod på at dyrke et havelod, kan Byhaven nydes og benyttes gennem det etablerede udekøkken, der er fuldt udstyret med grill, bålsted og glimrende sanitære faciliteter i form af rindende vand og toilet.

Læringshuset NærHeden

Vel nok ét af de mest markante tilføjelser til NærHeden er det ambitiøse folkeskoleprojekt kaldet ’Læringshus NærHeden’. Læringshus NærHeden forventes at åbne ved udgangen af 2021.

Læringshuset er et udviklingssamarbejde mellem Høje-Taastrup kommune og LEGO Education. Her er målet at skabe en skole, hvor de fysiske og indholdsmæssige rammer skal være med til at ruste skolens elever til fremtidens samfund.

Gennem udvikling af Læringshus NærHeden har der været fokus på, at færdigheder indenfor kreativ problemhåndtering og IT bliver en fast del af skoleelevernes hverdag. Til udviklingen af Læringshuset er der tilknyttet et erfarent advisory-board, der blandt andet består af repræsentanter fra store globale virksomheder som Microsoft, Rockwool og LEGO.

Ambitionen er, at Læringshuset og bydelen skal spille aktivt sammen, og således kan Læringshus NærHedens fællesarealer ved Loopet benyttes af både skolens elever såvel som NærHedens øvrige indbyggere.