Bæredygtighed

2. januar 2019
Bæredygtigt Byggeri

Bæredygtighed er efterhånden et begreb, de fleste danskere ved, hvad dækker over. De fleste danskere vælger det bæredygtige til i hverdagen på forskellige områder, bl.a. inden for vores valg af strøm. Men har du nogensinde hørt om, at et byggeri kan være bæredygtigt? Ved du, hvad begrebet dækker over? Eller ønsker du at opnå certificeringen Bæredygtigt Byggeri på din kommende bolig? I dette blogindlæg stiller vi skarpt på begrebet samt beskriver præmissen for at opnå certificeringen Bæredygtigt Byggeri.

Lidt baggrund

Der har i mange år været et fokus på vores energiforbrug, nok først og fremmest ud fra et økonomisk perspektiv. De senere år er der kommet et øget fokus på bæredygtighed i forhold til vores forbrug generelt. Især inden for energiforbruget, hvor vi ser en tendens til, at grøn strøm bliver valgt til for at minimere energiforbruget i vores eget hjem. For den danske forbruger er det et punkt, hvor det er nemt at vælge det grønne og bæredygtige til. Vi er i Danmark heldigvis godt på vej til at være 100 % afhængige af grøn vedvarende energi, som Folketingets partier lægger op til i den seneste energiaftale fra juni 2018. Ca. 70 % af vores strøm i Danmark kommer i dag fra vedvarende kilder som fx vindmøller. Men der er mere, vi kan gøre. Vidste du fx, at byggebranchen i Danmark står for ca. 40 % af det samlede energiforbrug? Det er dermed den sektor, der udleder flest drivhusgasser? Det er blandt andet med det afsæt, at der er kommet et øget fokus på bæredygtighed, både på energiforbruget, på selve byggeprocessen og ikke mindst på det færdige byggeri.

Hvornår er et byggeri bæredygtigt?

Et bæredygtigt byggeri skal leve op til miljømæssige, økonomiske og sociale krav for at blive betegnet som bæredygtigt. I bestræbelserne på at skabe en bæredygtig udvikling frem mod 2030 har FN opstillet 17 verdensmål, som stiller krav til alle lande om at tage ansvar for en bæredygtig omstilling. Målene er ret ambitiøse, men i Danmark arbejder vi målrettet på at imødekomme målene for et så bæredygtigt samfund som muligt.

I byggeriet betyder det, at vi skal belaste miljøet mindst muligt, det skal være økonomisk forsvarligt, ligesom det skal være så sundt som muligt for mennesker at opholde sig i det. I praksis betyder det blandt andet, at de materialer, der bliver brugt, enten er genanvendelige, at træet stammer fra et bæredygtigt skovbrug, samt at materialernes levetid er længere end gennemsnittet. Der er også et stort fokus på energiforbruget, hvor blandt andet isolering og vinduer skal være medvirkende til, at energiforbruget er minimalt.

Den økonomiske bæredygtighed betyder blandt andet, at selve byggeprocessen er økonomisk optimeret, ligesom der skal være fokus på bedre mulighed for udlejning.

Sidst skal der være fokus på den sociale bæredygtighed, som blandt andet betyder, at der skal være bedre indeklima, højere brugertilfredshed og velvære. Fx betyder det i et kontorbyggeri, at alle skal have adgang til dagslys og frisk luft. Det skal også indarbejdes i processen, hvordan man skal minimere støj og luftgener.

I hele byggeprocessen samt i det efterfølgende færdige byggeri er det også en forudsætning, at grøn strøm er den primære energikilde. Den grønne strøm kommer fra vedvarende energikilder, så forbruget af strøm er bæredygtigt og dermed mindsker CO2-udslippet.

Certificering af et bæredygtigt byggeri

Det bliver mere og mere udbredt, at større byggerier, som fx kontorbygninger, etageejendomme, rækkehuse samt børne- og undervisningsinstitutioner, bliver certificeret. I Danmark er det mest brugte certificeringssystem fra den tyske organisation DGNB. I Danmark er DGNB administreret af Green Building Council, som er en nonprofit organisation. De arbejder på at udbrede bæredygtighed i både nybyggeri og i renoveringsprojekter i Danmark. Det er nemlig ikke kun nybyggeri, der kan blive certificeret. Også omfattende renoveringsprojekter kan blive certificeret. Hos Green Building Council har man erfaret fra tidligere byggerier, at de miljømæssige og økonomiske fordele ved at renovere frem for at rive ned og bygge nyt er så markante, at de i de fleste tilfælde anbefaler det.

Der er forskellige parametre, der afgør, om et byggeri kan blive certificeret. Som beskrevet i ovenstående afsnit skal de være opfyldt for at opnå en certificering. Der bliver givet point i de allerede nævnte kategorier inden for ”Miljø”, ”Økonomi” og ”Sociale forhold”, og alt efter hvor mange kriterier byggeriet opfylder, får hver kategori et antal point. Det samlede antal point afgør, om byggeriet skal have karakteren bronze, sølv, guld eller platin.

Vil du vide mere?

Hos Natur-Energi ved vi mere om, hvordan du kan opnå et mere bæredygtigt byggeri ved at vælge grøn strøm. Kontakt os gerne, så vi kan tage en snak om, hvad du kan gøre for at opnå en mere bæredygtig bolig med vedvarende energikilder. Ring til os på 70 27 77 80 eller send os en mail på [email protected]

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *