Ejendomsadministration

Som ejerforening kan I med fordel benytte en ejendomsadministrator. Her kan du læse mere om hvad I skal være opmærksomme på, når I vælger administrator.

Propstep er boligportalen som samarbejder med forskellige udlejer nogle af dem værende ejendomsadministratorer.

Valg af ejendomsadministrator til ejerforening

Der findes et hav af ejendomsadministratorer for ejerforeninger i Danmark, på både godt og ondt. Det som er mest væsentligt er at jeres nye administrator er transparent, tænker i langsigtede løsninger og kan håndtere opgaven med flere boligenheder. Dertil kommer spørgsmål omkring administrators økonomi og forsikringer for jeres ejendom.

5 overvejelser ved valg af ejendomsadministrator til foreningens boligadministration

 1. Er selskabet seriøst og solidt i forhold til indtjening, bundlinje og egenkapital. Tjek deres regnskab for sikkerhed.

 2. Tilbyder ejendomsadministratoren en online service samt overblik? Hvis nej, kunne der potentielt være nogle beboere, som ikke vil være engagerede (de unge).

 3. Tilbyder administrator mere end kun regnskaber, opgørelser og betalinger (se liste over hvad en ejendomsadministrator laver).

 4. Er der perspektiv i administrator, tænker han i vedligeholde over en 10-årig periode, eller tænker vi kun fra dag til dag.

 5. Hvilke referencer har selskabet. Administrerer selskabet ligende ejendomme og hvad er tilfredshenden hos dem? Ring evt. til referencen.

Dette skal du vide om ejendomsadministration

Stiftelse af ejerboligforening

Stiftelse af ejerforeninger forekommer primært ved nyopførte etageejendomme samt ved overdragelse af udlejningsejendomme, som er konverteret til nye ejerboliger. Stiftelsen sker på en ekstraordinær generelforsamling som oftest er styret af en advokat og i mange tilfælde bygherren, som overdrager ejendommen.

Administration af nye ejerforeninger

Boligadministrationen af en nystiftet ejerforening bygger først og fremmest på tillid og på en god dialog mellem administrator, bestyrelse og ejere. Når man netop har overtaget sin nyopførte lejlighed er følelserne som regel uden på tøjet og det kan være svært, at finde hoved og hale i valg af ejendomsadministrator, som i manges tilfælde virker latent. Dertil ser vi ofte, at en nystiftet forening ikke tør at stille krav til de udvalgte boligadministratorer.

Det er yderst vigtigt, at din administrator forstår beboernes vilkår og fremtidsplaner, eks. vedligeholdelse af fællesarealer, indhentning af tilbud herfor, lejekontrakter, trappevask, håndværkere generelt og hvad gør vi med vedligeholdelsesplanen de næste 10 år. Stil krav og stil dig bedst muligt.

Hvilke opgaver kan en ejendomsadministrator hjælpe med?

 • Udarbejdelse af lejekontrakter
 • Opkrævning af leje, påkravsskrivelser, ophævelser
 • Udarbejdelse af beboerkartotek med løbende ændringer
 • Lejereguleringer
 • Forbrugsregnskaber
 • Betalinger
 • Lejerskifte – fraflytningssyn
 • Beboerkontakt
 • Styring af tilsyn med ejendomme
 • Abonnementsaftaler og forsikringer
 • Kontakt til myndighederne og Grundejernes Investeringsfond
 • Huslejenævnssager
 • Udarbejdelse af årsregnskab og budgetter
 • Deltagelse i bestyrelsesmøder m.m.

Priser på ejendomsadministration

Priserne på boligadministratorer kan være svære at gennemskue, der findes dog enkle som er transparente med ydelserne. Dog vil prisen altid være individuelt forhandlet.

Her finder du et priseksempler på 1-5 opgange (2020):

 • 1 opgang fra 18.000 kr.
 • 3 opgange fra 26.000 kr.
 • 5 opgange fra 42.000 kr.

Tjekliste til valg af administrator

Følgende punkter bør overvejes grundigt, når I skal vælge ejendomsadministrator.

1. Tilbyder administrator sparring på økonomiske samt juridiske forhold i ejerforeningen?

Kan beboere og bestyrelse henvende sig med praktiske, økonomiske samt juridiske spørgsmål uden merbetaling eller er det et modul som skal tilkøbes. (Vi anbefaler at dette er inkl. I en pakke)

2. Hvordan er priserne sammensat?

Hvad betaler foreningen for ekstra ydelser og hvilke add-ons findes der? Hvad er den samlede årlige udgift og hvad er inkluderet? Er prisen baseret på en masse tilkøb af ydelser eller er pakken sammensat komplet? Dette kan løbe op og ødelægge budgettet, når den samlede regning gøres op. Er prisen baseret på et fast administrationshonorar, som dækker alle de ydelser, der indgår i et normalt driftsår? Dette giver sikkerhed i budgettet og opstår der særlige aktiviteter kan de prissættes særskilt.

3. Tjek sparring med bestyrelse og generalforsamling

I vil som ejerforening have løbende spørgsmål omkring både praktik, økonomi og jura. Er dette en del af pakken og er der kompetent sparring især på de juridiske tiltag.

4. Tjek servicen

Har administrator referencer fra andre ejerforninger. Er der anmeldelser på eks. googlerate, Trustpilot m.v. Tag evt. kontakt til en reference og hør ind til samarbejdet samt løbende rådgivning.

5. Tjek om administrator er uafhængig og forsikret

Betaler I en overpris for jeres forsikringer, fordi boligadministrator har indgået samarbejdsaftaler med tredjepart og modtager provision herfra? I mange tilfælde har administrator lavet aftaler med eks. viceværter, håndværkere m.v. og det behøver ikke være dårligt, at det gør administrationen agil. Dog kan det være en fordel, hvis ejerforeningen selv kender fagfolk til gode priser som kan udføre arbejderne.