Vedligeholdelse

Når man bor i en lejebolig, er der visse ting man skal forholde sig til i forhold til vedligeholdelse – lejeboliger er nemlig ikke ligesom ejerboliger hvor ejer har hele ansvaret for både udvendig- og indvendig vedligeholdelse.

I lejekontrakten for lejemålet fremgår det hvem der har vedligeholdelsespligten. Under §8 i lejekontrakten skal udlejer angive, hvorvidt det er lejer eller udlejer der har ansvaret for vedligeholdelsen. Normalt ses det at lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt, mens udlejer ofte har den udvendige – andet skal fremgå under §8 og §11 i lejekontrakten.

Det er udlejers ansvar at holde ejendommen og lejemålet ved lige, herunder har udlejer ansvar for afløb, lyskontakter, vand, varme, gas og udluftning. Udlejer har derudover ansvaret for fælles udendørsområder hvis ejendommen har dette.

På lejekontrakten side 1 fremgår ligeledes om lejemålet er omfattet af en A- eller B ordning.

En A-ordning betyder at lejemålet er istandsat ved indflytning og at lejer derfor har pligt til at normal istandsætte lejemålet ved fraflytning – det betyder derfor også at lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt. Den indvendige vedligeholdelse består af hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve.

En B-ordning betyder at lejemålet er overtaget af lejer, uden at være blevet normalistandsat og udlejer har derfor den indvendige vedligeholdelsespligt. Dette sker, idet at der ved en B-ordning er tilknyttet en vedligeholdelse konto til boligen, som udlejer løbende, skal sætte penge ind på, som skal blive brugt at normalistandsætte og vedligeholde lejligheden.

Det vil derfor sige, at lejer har den indvendige vedligeholdelsespligt, medmindre lejemålet er omfattet af en B-ordning. Hverken lejer eller udlejer må misligholde sin vedligeholdelsespligt jf. Lejeloven.