• Ordbog

  • Omkostningsbestemt husleje

Omkostningsbestemt husleje

Omkostningsbestemt husleje (OMK leje) bliver fastsat på baggrund af de driftsudgifter og det afkast der er på ejendommen. Med andre ord er huslejen fastsat efter hvad det koster at drive ejendommen og hvor meget udlejer tjener på den. Disse driftsudgifter består typisk af skatter, afgifter, renovation, administration, fællesbelysning, vicevært mm.

Hvis en bolig er opført før 1991 beregnes huslejen oftest ud fra en omkostningsbestemt leje. Lejeboliger som er opført før 1991 er omfattet af både boligreguleringsloven og lejeloven, såfremt denne er vedtaget i den kommune boligen er beliggende i. Dette betyder, at lejer har flere rettigheder i forhold til hvilket lejeniveau huslejen er på. En omkostningsbestemt husleje betyder derfor modsat markedslejen, at der er et loft på hvor høj huslejen må være i forhold til de driftsomkostninger der er til boligen. I en omkostningsbestemt husleje må afkast på ejendommen højst udgøre 7% af ejendommens offentlige værdi, hvilket betyder at udlejer ikke må tage mere end driftsomkostningerne plus de 7% af ejendomsværdien – og hermed opnår lejer ofte en lavere og rimelig husleje.

Ligesom ved andre lejeboliger kan huslejen stige – ved omkostningsbestemt husleje, forekommer huslejeændringerne ofte hvis der er ændringer i driftsomkostningerne. Dette kan blandt andet være højere afgifter, skattestigninger mm. Udlejer har ret til at hæve huslejen så den er tilsvarende med stigningen i driftsomkostningerne, hvilket kan ske både få eller flere gange om året. Huslejeændringerne skal dog altid varsles 3 måneder forinden stigningen.