Markedsleje

Hvis en bygning er opført efter 1991 eller har gennemgået en stor renovation, er den ikke omfattet af boligreguleringsloven og udlejer kan derfor vælge at prissætte huslejen efter markedslejen.

Markedslejen er en måde at fastsætte huslejen i en lejebolig på, denne form er ikke omfattet af lejelovens eller boligreguleringslovens fastsættelse af husleje.

Når udlejer prisfastsætter efter markedslejen, er det udlejer som bestemmer hvad huslejen skal være på, den eneste regel herunder er, at den ikke må være urimelig. Der er derfor i princippet ikke noget loft på hvor høj en husleje som er prisfastsat efter markedslejen på være på og denne ses derfor som værende en del højere end de prisfastsættelsesmetoder som er underlagt lovgivningen.

Da en bolig skal være opført efter 1991, er stort set alle nybyggerier prisfastsat efter markedslejen. Idet at mange af disse boliger bliver opført samme sted og i samme stil, kan udlejer tage en tilsvarende husleje for din bolig. Dette betyder at huslejen som er prisfastsat efter markedslejen, skal være rimelig, når vi snakker om rimelighed kigges der ofte på boliger i samme stand, placering og kvalitet og herfra vurderes det om huslejen er rimelig. En husleje på 17.000 kr. kan derfor godt være rimelig, hvis andre boliger i samme område, størrelse og stand koster nogenlunde det samme. Så markedslejen betyder i bund og grund, at der tages udgangspunkt i, hvad andre tilsvarende boliger koster og ud fra dette kan udlejer bestemme hvad han finder rimeligt at sætte huslejen til.

Hvis du som lejer er uenig i rimeligheden af huslejen, kan du klage til huslejenævnet, som træffer en beslutning om hvorvidt huslejen er for høj eller ej.