Indskud

For at tilflytte et lejemål kræver udlejer ofte to pengesumme – depositum og forudbetalt husleje, som tilsammen giver indskuddet i boligen.

Et indskud består af en forudbetalt husleje, som dækker over den udgift udlejer må opkræve lejer inden indflytning. Forudbetalt husleje er udlejers sikkerhed overfor lejer i forhold til istandsættelse og leje i opsigelsesperiode – dette betyder med andre ord, at lejer ikke skal betale husleje i de 1-3 måneder hvor opsigelsesperioden er trådt i kraft. Dette sikrer at lejer ikke blot kan flytte ud, uden at betale husleje i opsigelsesperioden. En udlejer har mulighed for at opkræve op til 3 måneders forudbetalt husleje eksklusive forbrug ved indflytning.

Den anden del af indskuddet er et depositum – et depositum er udlejers sikkerhed for at få dækket over de udgifter der er til reparation, istandsættelse og udbedring af skader efter lejemålet er opsagt. Beløbet til depositum er derfor penge som er afsat til istandsættelse af boligen, og det er derfor ikke en sikkerhed at lejer får noget af depositummet tilbage efter flytning. Udlejer har mulighed for at opkræve op til 3 måneders depositum eksklusive forbrug ved indflytning.

Dette betyder derfor at et indskud både består af forudbetalt husleje samt et depositum, som skal stille både lejer og udleje med en bedre økonomisk sikkerhed – det er dog kun depositummet, at lejer har mulighed for at miste, dvs. At depositummet udgør en udgift, lejer ikke selv får noget ud af, hvorimod den forudbetalte husleje udgør den husleje, lejer skulle have betalt uanset hvad.

Det er ifølge lejeloven kun lovligt at opkræve 3 måneders forudbetalt husleje samt 3 måneders depositum, som består af huslejen uden forbrug.