Huslejestigning

Når du bor i en lejebolig, kan der forekomme huslejestigninger. En udlejer er dog omfattet af en lang række regler i lejeloven, i forhold til at hæve en husleje i et lejemål – det skal dog nævnes at erhvervsmæssige lejemål ikke er omfattet af disse bestemmelser.

Stigningen skal altid være varslet minimum 3 måneder før, at huslejestigningen sker – hertil skal det være varslet gennem en skriftlig meddelelse, hvori der også skal stå en saglig forklaring om huslejestigningen, hvor meget der er tale om, samt klagemuligheder for lejer – hvis disse ikke fremgår, kan huslejestigningen anses som værende ugyldig, da den ikke opfylder lejelovens regler.

De fleste huslejestigninger kommer i forhold til nettoprisindekset, hvilket betyder at huslejestigningen stiger i forhold til inflationen og samfundet i Danmark – her er der typisk tale om et mindre procentvis beløb såsom 2%, og reglen herpå er, at huslejen kun må stige med hvad nettoprisindekset er steget med.

En anden stigning kan være forbundet med stigende driftsudgifter i boligen, hvilket betyder at hvis boligen har haft stigende skatter og afgifter, kan huslejen stige med det tilsvarende og med tilbagevirkende kraft, til det tidspunkt stigningen af skatter og afgifter blev pålagt boligen.

En tredje stigning kan skyldes, at udlejer mener at lejer betaler mindre end det lejedes værdi, kan huslejen stige til det beløb udlejer finder rimeligt. Du finder ud af, hvad der er rimeligt ved at sammenligne tilsvarende lejemål i forhold til størrelse, placering, kvalitet, vedligeholdelsesstand m.fl. For at kunne hæve huslejen på dette grundlag, skal lejer betale væsentlig mindre end det lejedes værdi. Huslejestigningen må stige med minimum 2 års mellemrum og må ikke hæves i de 2 første år af lejekontrakten.

Du kan som lejer klage op til 6 uger efter huslejestigningen er meddelt af udlejer. Hvis udlejeren ønsker at fastholde sit krav om huslejestigningen, må denne anlægge en sag ved huslejenævnet, som endeligt træffer beslutningen om, at huslejestigningen er berettiget eller ej.

Lejer skal desuden enten have boet i lejemålet i mindst 2 år eller der skal være gået 2 år siden sidste huslejestigning. Der kan dog være undtagelser i form af en aftale mellem lejer og udlejer om, at lejen følger Danmark Statistiks nettoprisindeks. Hvis dette er aftalt, så kan huslejen hæves årligt, så længe at udlejeren giver lejer skriftlig meddelelse om dette.