Genudlejningspligt

Når du opsiger et lejemål, er opsigelsen først gældende fra den førstkommende 1. i en måned. Dette betyder at såfremt du sender din opsigelse d. 10/03, er den først gældende fra d. 01/04. Opsigelsen perioden for en lejebolig er typisk på 3 måneder, men kan være mere eller mindre.

Hvis du har opsagt dit lejemål, men vælger at fraflytte inden opsigelsesperiodens udløb, har udlejer pligt til at forsøge at finde en ny lejer hurtigst muligt – dette kaldes udlejers genudlejningspligt. Hvis udlejer finder en ny lejer til at overtage lejemålet, fritages du for at skulle betale husleje fra den dag, den nye lejer flytter ind - Hvis udlejer ikke formår at finde en ny udlejer, skal du som lejer betale husleje i hele opsigelsesperioden.

Genudlejningspligten medfører, at udlejer skal bestræbe sig på at genudleje lejemålet – dette betyder at lejer ikke kan kræve at udlejer formår at finde en til at genudleje lejemålet til, men blot at udlejer forsøger at finde en. Genudlejningspligten medfører derfor ikke en sikkerhed for genudlejning, da udlejer ikke har pligt til at finde en ny lejer, som er indgået på bekostning af ham.

Udlejer er heller ej omfattet af en annonceringspligt, hvilket betyder at udlejer ikke har pligt til at annoncere for lejemålet, udlejer kan derfor selv vælge hvordan han vil markedsføre at lejemålet er ledigt og finde en ny lejer – ofte kan der være tale om en venteliste eller interesseliste hvorpå udlejer genudlejer lejemålet.

Der er dog nogle undtagelser til genudlejningspligten:

Hvis udlejer stopper med at udleje lejemålet, skal udlejer ikke finde en ny lejer – det betyder også at hvis du som lejer opsiger lejemålet og udlejer beslutter sig for ikke at leje lejemålet ud længere, hæfter lejer som udgangspunkt for hele opsigelsesperioden. Dette gælder også hvis udlejer vil sælge lejemålet.