Aconto

Uanset om du bor i en leje-, andel- eller ejerbolig skal der betales et fast aconto beløb. Aconto betaling er et fastsat beløb, der er en forudbetaling af forbruget i boligen. Aconto er derfor et cirka beløb, der udregnes ud fra en gennemsnitlig beregning for at års forbrug, hvilket betyder at aconto beløbet er fastsat ud fra et forventet årligt forbrug. Aconto kan både være opdelt som en månedlig, kvartal eller halvårlig betaling, dette afhænger af dit boligselskab eller udbyder.

Aconto består af tre separate udgifter; vand, varme og el – disse er reguleret i lejeloven, i forhold til regler om hvornår og hvad udlejer må opkræve. Varme kan opkræves efter kvadratmeter eller via forbrugsmåler, hvorimod vand kun må opkræves via en forbrugsmåler, såfremt dette ikke er i boligen, må udlejer kun opkræve vand gennem huslejen – dette gælder også el.

Når aconto udregnes, kan der både tages udgangspunkt i sidste års forbrug, såfremt du har boet i boligen i mere end et år – dette betyder at aconto beløbet afspejler hvad du brugte sidste år, for at få et nogenlunde præcist beløb. Såfremt du bruger mere eller mindre i aconto det efterfølgende år, vil du blive tilbagebetalt eller opkrævet for dette, når den årlige opgørelse finder sted.

Hvis du flytter i et nyt lejemål, er aconto ofte fastsat ud fra den tidligere lejers forbrug, hvilket kan betyde at du skal betale mere eller mindre end hvad dit egentlige forbrug er. Herfor vil du ligeledes få tilbagebetalt eller opkrævet en merbetaling, når den årlige opgørelse finder sted.