Postbyen

Helt nyt, attraktivt bykvarter i det centrale København.

  • Kommer snart

  • København V

Postbyen 6
Postbyen 0
Postbyen 1
Postbyen 2
Postbyen 3
Postbyen 4
Postbyen 5
Postbyen 6
Postbyen 0

Boliger kommer snart

Tilmeld dig interesselisten og få besked, når boligerne bliver frigivet

Om Postbyen

Postbyen er et helt nyt kvarter i det centrale København, på grunden hvor den gamle postterminal hidtil har holdt til – tidligere kaldet Postgrunden. Her findes en blanding af byliv, business og boliger og med Københavns Hovedbanegård som nabo er ønsket for området at binde byen og vandet sammen i en ny grøn forbindelse af cykelstrøg, åbne pladser, gangbroer og taghaver – fra København H og langs vandet til Dybbølsbro.

Det nye bykvarter åbner sig mod baneterrænet og skaber en længe savnet forbindelse til Kalvebod Brygge og havnen. Bygningsmæssigt er Københavns nye kvarter en blanding af erhverv, boliger og hotel. Fleksible og energieffektive kontormiljøer med spisesteder og handel i gadeplan.

Postbyen byder på varierede, grønne byoplevelser på et areal svarende til fem fodboldbaner. Det højeste af de slanke boligtårne bliver på højde med Rådhustårnet. Det bliver en blanding af metropolens højder med det gode mikroklima i form af lys, luft og læ – de nødvendige rammer for kultur, handel og byliv. Postbyen bliver stedet, hvor livet kan leves og opleves for mennesker, hvad enten de bor, arbejder, triller forbi eller slapper af her.

Inspiration og vision for Postbyen

Området er inspireret af blandt andet den hævede bypark og promenade High Line i New York, den parisiske park, Jardin de Luxembourg og midlertidige byrum i Sao Paulo.

Visionen for Postbyen er at skabe et af de mest attraktive, centrale byområder i Danmark. Det har krævet en helhedsplan for området, så ægtheden bevares i mødet med resten af København.

Realiseringen af den vision starter og slutter i øjenhøjde – blandt gående, cyklende, legende børn og voksne, som bruger byrummet, også selv om de ikke arbejder og bor der. Fordi det ganske enkelt er et rart sted at opholde sig eller gå igennem.

Boliger i Postbyen

I Postbyen opføres en række af de slanke, runde bygninger med henblik på boliger og servicerede lejligheder. Der forventes både ejerlejligheder samt lejeboliger. Derudover er tanken, at udstationerede udenlandske familier kan bo i såkaldte servicerede lejligheder – en slags langtidsophold på hotelligende vilkår.

Planen er, at boliger og servicerede lejligheder vil blive opført i seks af de syv slanke, runde bygninger, som står spredt på området mellem baneterrænet og kontorbygningerne. Fire af de syv runde bygninger kan karakteriseres som tårne – med højderne 107, 86, 59 og 44 meter over stueplan. De to sidste runde bygninger med boliger og servicerede lejligheder vil have højder på 31 og 25 meter over stueplan, og de er dermed på niveau med eller lavere end de omkringliggende kontorbygninger.

Samlet set vil ca. 20 procent af områdets nye bygninger være boliger og servicerede lejligheder, mens ca. 80 procent vil være kontorer og forskellige former for serviceerhverv.

Byliv

Der forventes dagligt at bevæge sig 30-40.000 besøgende i det nye byområde. Derfor er det en væsentlig del af visionen at skabe et varieret og spændende grønt parkforløb i en hævet bypark. Dermed skabes attraktive opholdszoner for de mange besøgende og samtidig en forbindelse til Kalvebod Brygge og til broforbindelsen over havnen. Det vil sikre området store kvaliteter i form af sikker færdsel helt fra Hovedbanen, ned til vandet og til Amager.

Områdets naturlige niveauforskelle giver også mulighed for en attraktiv adskillelse af gående og cyklende fra den tunge trafik.

Business

Med Postbyen er ambitionerne at skabe et nyt byområde af international standard. Med den centrale placering skal det være et optimalt sted at placere sig for både danske og internationale virksomheder. Der er plads til både større og mindre virksomheder samt servicefunktioner og boligformer, der kan understøtte erhvervsaktiviteterne. Byområdet skal samlet set være en ny destination for såvel københavnere som internationale forretningsfolk og turister.

Når Postbyen er færdigbygget forventes det at rumme op mod 8.000 arbejdspladser.

Læs mere på https://postbyen.dk/

Danica Ejendomme

I samarbejde med

Danica Ejendomme