Herlev på vej til at blive en mindre storby

Herlev Kommune står overfor en stor befolkningsvækst, hvilket skaber behov for nye boliger og nybyggeri ved marielundvej, mileparken, herlev kommune. Kommuneplanen sætter rammerne for udviklingen.

  • Nyheder
  • Skrevet af Propstep Staff
  • Sidst opdateret 03 Apr 2024
Herlev på vej til at blive en mindre storby

Herlev Kommune oplevede en betydelig befolkningstilvækst på 660 indbyggere sidste år, hvilket placerede den blandt de mest hastigt voksende kommuner i Danmark i 2023. Den forventede fortsættelse af denne tendens antyder, at kommunen vil nå over 30.000 indbyggere i løbet af 2024. Ifølge en pressemeddelelse fra kommunen forventes befolkningstallet at stige til godt 33.000 indbyggere inden 2032. Denne stærke vækst skaber et presserende behov for nye boliger, hvilket ledte til en enig vedtagelse af Herlev Kommuneplan 2023-2035 af kommunalbestyrelsen den 17. januar. Denne plan udstikker retningslinjerne for kommunens udvikling i de kommende år og åbner op for opførelsen af flere nye boliger i byudviklingsområderne. Især fokuseres der på udbygningen af det eksisterende erhvervskvarter ved Mileparken og Marielundvej. I samarbejde med vedtagelsen af kommuneplanen godkendte kommunalbestyrelsen den 17. januar også en udviklingsplan under navnet "Udviklingsplan for Marielund".

I løbet af perioden frem mod 2040 forventes en harmonisk sammensmeltning af nye boliger og byrum med erhvervslivet at tage form i Herlev Kommune. I arbejdet med udviklingen af Herlev i de kommende år er det afgørende, at man aktivt bevæger sig mod at sikre, at de værdier, der kendetegner Herlev i dag, også forbliver en central del af fremtiden. Disse er Herlev Kommunes målsætninger.

Ifølge udviklingsplanen skal den nye bydel opføres med en bebyggelsestæthed på 140-150 procent og med bygninger på op til fem etager i de områder, hvor planlægningen endnu ikke er iværksat. Dette åbner mulighed for opførelsen af 600.000 etagemeter, med 460.000 kvadratmeter af hvad der blandt andet er lejeboliger, 130.000 kvadratmeter erhvervslokaler, 3.000 kvadratmeter detailhandel og 10.000 kvadratmeter offentligt byggeri. Med en gennemsnitlig boligstørrelse på 85 kvadratmeter, vil dette muliggøre opførelsen af 5.400 flere boliger i bydelen.

Med de allerede etablerede og planlagte grunde tager udviklingen af en ny bydel form, der omfatter cirka 7.600 boliger, fordelt på i alt 570.000 kvadratmeter, samt cirka 320.000 kvadratmeter erhvervslokaler, når den eksisterende erhvervsbebyggelse medregnes. Det nuværende erhvervskvarter, placeret i den sydligste ende af Herlev Kommune, karakteriseres af kommunen som værende isoleret fra det øvrige Herlev af infrastrukturlinjer.

Derimod nyder området fordel af fremragende tilgængelighed til motorveje og S-tog. Ifølge udviklingsplanen vil tilføjelsen af en fremtidig letbane langs Herlev Ringvej yderligere forbinde bydelen til nabokommunerne. Dette vil styrke den overordnede tilgængelighed og bæredygtige transportmuligheder, som understreges som væsentlige faktorer i udviklingen af området.

Blandt andet har Elf Development og Casa har indgået en joint venture-aftale om udviklingen af en del af området i Marielund i Herlev. Dette område, som er beliggende ved Mileparken og Marieludvej, er i øjeblikket et industriområde, som skal transformeres til et blandet bolig- og erhvervsområde. Elf Development har erhvervet dette område, som strækker sig over 15.482 kvadratmeter og omfatter tre nuværende ejendomme i drift. Forventningen er, at det færdige boligprojekt vil bestå af omkring 290 nye hjem, som sammen med andre udviklingsprojekter i området vil danne grundlaget for en ny bydel i Herlev.

Det nye boligområde og den tilhørende infrastruktur sigter mod at opnå certificeringen til DGNB-guldstandard, hvilket er en markør for fremragende bæredygtighed og miljøvenlighed. Lokalplansarbejdet er aktuelt under forberedelse, og byggeriet forventes at påbegyndes i slutningen af 2023 med forventet færdiggørelse inden udgangen af 2025. Denne certificering bekræfter projektets forpligtelse til at skabe en moderne og ansvarlig bydel.

Herlev ser positivt frem mod et stort bofællesskab, æstetisk tiltalende bebyggelse og øget byliv i år 2040. Forventningen er, at dette vil skabe et livligt boligmarked med stor efterspørgsel. Denne udvikling understreger kommunens vision om at skabe en dynamisk og attraktiv boligdestination i fremtiden.