Depositum og forudbetalt husleje - Gennemgang af misforståelser

Forstå forskellen på depositum og forudbetalt husleje. To begreber som ofte bliver misforstået blandt lejere og udlejere.

  • Tips
  • Skrevet af Propstep Staff
  • Sidst opdateret 09 Aug 2022
Depositum og forudbetalt husleje - Gennemgang af misforståelser

Depositum

I danske lejemål er normalen, at en lejer betaler 3 måneders husleje i depositum inden indflytning. Depositum er udlejers sikkerhed for, at eventuelle skader kan betales, når du igen skal fraflytte lejemålet. Når du som lejer flytter ind er det obligatorisk, at en udlejer med mere end to lejemål skal udfærdige en indflytningsrapport sammen med dig.

Når du fraflytter lejemålet bruges indflytningsrapporten som dokumentation i forhold til standen.

Lad os tage et eksempel: Din lejebolig er nymalet ved overtagelse, både lofter, vægge samt træværk. Når du fraflytter glemmer du at male panelerne, av!:) Det vil udlejer finde ud af og lad os antage, at det koster 2500 kr, at få malet panelerne - de 2.500 kr bliver da fratrukket dit depositum og resten overføres til din konto.

Har din udlejer noteret i kontrakten, at han har en frist på 14 dages til at fremkomme med yderligere fejl og mangler må du vente til de 14 dage er gået med at at få opgørelsen. Udlejer har ingen frist for, hvor hurtigt depositummet skal tilbagebetales, men gøres umiddelbart efter indsigelsesfristen.

En frase i kontrakten kunne lyder således:

Ved lejemålets ophør skal det lejede afleveres i samme stand (inklusive rengøring overalt) som ved overtagelsen af lejemålet under hensyn til lejelovens § 19, stk. 2. Lejer er pligtig til, at fraflytte lejligheden senest 14 dage før lejemålets ophør for istandsættelse af lejemålet og er pligtig til at betale for tiden inkl. forbrug der medgår til istandsættelse, dog maksimalt 14 dage.

Er du ikke enig i din udlejers udflytningsrapport og refusion har du altid mulighed for, at klage via huslejeklagenævnet i din kommune.

Propsteps udlejninger overtages altid rengjorte og 100% istandsatte, og er der ikke rengjort ved fraflytning, kan dette ligeledes trækkes fra depositum. Hvis der ingen fejl og mangler er ved fraflytningen sammenlignet med indflytningen, får lejer hele depositummet tilbage. Det kan altså betale sig at passe på lejemålet!

Forudbetalt leje

De fleste danske udlejere især i det professionelle marked, arbejder med en forudbetalt husleje som kan variere fra 1 til 3 måneders bruttoleje.

Forudbetalt leje er udlejeres sikkerhed for, at husleje bliver betalt, hvis du mod forventning skulle forlade enheden uden nogen form for varsel.

Forudbetalt leje er per definition den husleje du betaler forud for lejeperioden og benyttes i slutningen af lejeperioden. Hvis lejer har betalt 3 måneders forudbetalt husleje og har 3 måneders opsigelse, skal der ikke betales husleje de sidste 3 måneder – kun aconto-beløbet. Lejer får altså ikke forudbetalt leje kontant tilbage i hånden. Huslejen er betalt på forhånd og det synes rigtig mange lejere faktisk er rart i den sidste del af perioden.

HUSK! Både depositum og forudbetalt leje er huslejen EKSL. aconto, altså bruttolejen. Hvis lejer betaler 15.000 kr. i husleje og 800 kr. for vand og varme er det KUN de 15.000 kr. der regnes med i depositum og forudbetalt leje.

3 måneders leje i depositum = 45.000 kr. Det samme gør sig gældende for forudbetalt leje.